Hiring_Admission Officer_20221123 (WEB)
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Intercultural Learning Solution Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Intercultural Learning Solution Officer (เจ้าหน้าที่ประจำ) Job Description : ดูแลและรับผิดชอบให้คำปรึกษาโครงการระยะ 1 ปี และดำเนินงานด้านการรับสมัคร การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ แก่ผู้สมัครโครงการ พร้อมแก้ไขและปรับปรุงระบบคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ตลอดจนการเลื่อนสถานภาพ และรายงานการสอบคัดเลือกและการเลื่อนสถานภาพให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นำเสนอและประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จักผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยส่งเสริมให้โครงการให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในฐานลูกค้าเดิมและขยายกลุ่มไปยังฐานลูกค้าใหม่ ประสานงานและให้ความคำแนะนำช่วยเหลือศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกทั่วประเทศ ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการระยะ 1 ปี รับผิดชอบในการลงข้อมูลในระบบ…

Hiring _icl+sp for web
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Intercultural Learning Solutions Development Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Intercultural Learning Solutions Development Officer (สัญญาจ้างกำหนดระยะเวลา 1 ปี) Job Description : วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ความต้องการของลูกค้า และจุดเด่นจุดด้อยของคู่แข่ง และนำองค์ความรู้เรื่องการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในการแสวงหาและพัฒนาต่อยอดโครงการใหม่ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร รับผิดชอบการพัฒนาโครงการใหม่ นำเสนอและให้คำแนะนำรายละเอียดข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง ตลอดจนดูแลผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศอุปถัมภ์ และประสานงานกับผู้ปกครอง เอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ในกรณีต่าง ๆ…

EVT_9001
News

งานบรรพชาสามเณร บวชเนกขัมมะ และกิจกรรมศึกษาธรรมะ

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ร่วมกับวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร จัดงานบรรพชาสามเณร บวชเนกขัมมะ และกิจกรรมศึกษาธรรมะ ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (จอมทอง) ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี เอเอฟเอส ประเทศไทย โดยกิจกรรมในครั้งนี้้เยาวชนจะได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย ได้ศึกษาและเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธ อันจะส่งผลให้เข้าใจในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ และวัฒนธรรมของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในครั้งนี้ได้บรรพชาสามเณรทั้งหมด 6 รูป ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศเยอรมนี สวีเดน ชิลี อิตาลี…

Hiring _photo editor Internship_20230903
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Photographer & Video Editor Internship

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Photographer & Video Editor Internship Job Description : ถ่ายภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง จัดสถานที่ ฉาก แสง ให้สวยงาม สอดคล้องกับคอนเทนต์ที่นำเสนอ ทั้งในสตูดิโอและนอกสถานที่ มีพื้นฐานการวางกราฟฟิกและตัดต่อและออกแบบงานวิดีโอให้มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ เหมาะสมกับเนื้อหาคอนเทนต์ที่ต้องการนำเสนอ ได้อย่างน่าสนใจ สร้างสรรค์คอนเทนต์ร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ งานอื่น ๆ…

Hiring _online commu Internship_20230903
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Online Communication Internship

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Internship : Online Communication Job Description : ประสานงาน ดูแลเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ทำกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ขององค์กร ช่วยส่งเสริมแผนการสื่อสาร หรือหาไอเดียใหม่ ๆ นำเสนอภายในทีม สร้างสรรค์ในการ Create Content งานสื่อประชาสัมพันธ์แบบใหม่ ๆ ทาง Social Media ให้มีความน่าสนใจ รายงานข้อบกพร่อง…

DSCF9104
News

เปิดศูนย์ประสานงานเอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯ พระนคร ขยายโอกาสการพัฒนาพลเมืองโลก

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) เปิดศูนย์ประสานงานเอเอฟเอส เขตกรุงเทพฯ พระนคร และประชุมเชิงปฎิบัติการโรงเรียนเครือข่าย ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ภายใต้การทำงานร่วมกับ 23 โรงเรียนเครือข่าย เพื่อสานต่อภารกิจสำคัญในการพัฒนาพลเมืองโลก เพิ่มโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมใหม่ โดยปัจจุบันมูลนิธิเอเอฟเอสมีศูนย์ประสานงานเอเอฟเอสเขตเพื่อการรับสมัครและสอบคัดเลือกทั่วประเทศถึง 81 เขต เอเอฟเอสได้ตระหนักและให้ความสำคัญและได้พัฒนาโครงการต่าง ๆ ตามแนวทางการศึกษา “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจไปแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมหลากหลายโครงการ สำหรับผู้ปกครองและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาทักษะความฉลาดทางวัฒนธรรม ผ่านโครงการต่าง ๆ ของเอเอฟเอส ประเทศไทย

PPH-24
News

ฉลอง 20 ปี โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา YES Program

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ร่วมกับนักเรียนเก่าเอเอฟเอส ทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 20 ปี โครงการ Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study หรือ YES Program ขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ หอประชุมเอเอฟเอส ประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี โดยมี Ms. Gwendolyn J.…

รูปรวม เอเอฟเอสHosting Team+รร.วัดราชโอรส+รร.สวนกุหลาบธน+คุณแม่Naby+คุณครูมดบุศรินทร์
News

กิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมะ ผู้เข้าร่วมโครงการนานาชาติ

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) และศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดราชโอรส ร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จัดบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมะ ณ วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติจากประเทศอิตาลี จำนวน 2 ราย ได้แก่ Mr. Naby Faye นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และ Ms. Lucia Alessandra Benassi นักเรียนโรงเรียนศึกษานารี โดยมีคุณนพพล องค์ยลธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ…

319700516_554719529535686_8315977740155524598_n
AFS Volunteer, News

AFS VTP Reunion 2022

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ร่วมกับคณะคุณครูอาสาสมัคร โครงการเอเอฟเอสแลกเปลี่ยนวิชาชีพครูฝึกงานในโรงเรียน ณ ต่างประเทศ รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 24 จัดกิจกรรม AFS VTP Reunion 2022 ร่วมทำกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ และสมาคมนายทหารกรมสรรพาวุธ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มจากคณะคุณครูอาสาสมัครกว่า 50 คน ร่วมสร้างสีสัน…