มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ร่วมกับวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร จัดงานบรรพชาสามเณร บวชเนกขัมมะ และกิจกรรมศึกษาธรรมะ ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (จอมทอง) ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี เอเอฟเอส ประเทศไทย โดยกิจกรรมในครั้งนี้้เยาวชนจะได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย ได้ศึกษาและเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธ อันจะส่งผลให้เข้าใจในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ และวัฒนธรรมของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธได้อย่างถูกต้อง

ซึ่งในครั้งนี้ได้บรรพชาสามเณรทั้งหมด 6 รูป ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศเยอรมนี สวีเดน ชิลี อิตาลี ญี่ปุ่น และสมาชิกครอบครัวอุปถัมภ์ชาวไทย นอกจากนี้ ยังมีผู้เข้าร่วมบวชเนกขัมมะชาวต่างชาติ 10 คนและนักเรียนเก่าชาวไทย 1 คน และเข้าศึกษาธรรมะอีกมากถึง 22 คน

ภายในพิธีมีพระพรหมวชิรปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์  และ คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานมูลนิธิฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานฝ่ายฆารวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ เอเอฟเอส ประเทศไทย อ.ประจวบ ชำนิประศาสน์ อ.สุรวัฒน์ ชมพูพงษ์ ผศ.ดร.สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ ผศ.พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ และ ผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ครู-อาจารย์ อาสาสมัคร ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้เข้าร่วมโครงการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา


กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือจากทางวัดราชโอรสารามวรราชวิหาร อาสาสมัคร ครอบครัวอุปถัมภ์ นักเรียนเก่า คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เอเอฟเอส ประเทศไทย ที่ทำให้เกิดกิจกรรมงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ ให้ความช่วยเหลือตลอดการจัดทำกิจกรรม โดยมูลนิธิ ขออนุโมธนาบุญกับมหากุศลที่ทุกคนได้ร่วมสร้างในครั้งนี้ด้วย
สนใจสมัครเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ https://bit.ly/THAGlobalFamliy