AFS Alumni

  1. 95489621_278716176487006_3618297930114400256_n

    มะเฟือง USA รุ่น 47 : จากนักเรียนเก่าเอเอฟเอส สู่อนาคตนักจิตบำบัด กับการปรับตัวสู่ “New Normal”

    ในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา กับเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เกิดข้อจำกัดการใช้ชีวิตที่เคยเป็น “ปกติ” โดยที่เราแทบจะไม่มีข้อต่อรองได้เลย คำถามต่อจากนี้คือ แล้ว “ความปกติใหม่” หลังจากนี้จะเป็นอย่างไร และเราต้องปรับตัวเราอย่างไรเพื่อให้ดำรงชีวิตต่อได้ด้วยความเข้าใจ ไม่เพียงเฉพาะกับสิ่งแวดล้อมหรือผู้คนรอบตัวเท่านั้น หากแต่เป็นความเข้าใจในตัวเราเองว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างจากผลกระทบของสภาวะทางจิตใจและการใช้ชีวิตต่อไปหลังจากสถานการณ์นี้ เอเอฟเอส ประเทศไทย ได้มีโอกาสคุยกับ มะเฟือง-เรืองริน อักษรานุเคราะห์ นักเรียนเก่าเอเอฟเอส รุ่นที่ 47 ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ผันตัวจากการเป็นคอลัมนิสต์ สู่การเป็นนักศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยา ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้เปลี่ยนชีวิตเธออย่างไร และในฐานะอนาคตนักจิตบำบัด…