เพื่อโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น การอยู่ร่วมกันในปัจจุบัน จำเป็นต้องอาศัยน้ำใจและการแบ่งปันด้วยใจจริงของผู้คนร่วมโลก ความแตกต่างทางวัฒนธรรมจะทลายกำแพงลงด้วยพลังของอาสาสมัครและผู้ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานเพื่อผู้อื่นและเพื่อสังคม เอเอฟเอส มีศูนย์ประสานงานทั้งในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย ปัจจุบันมีอาสาสมัครจากหลากสาขาอาชีพมากกว่า 5,000 คน ไม่นับรวมนักเรียนเก่าและผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการเอเอฟเอสอีกกว่า 10,000 คน

มีการวิจัยพบว่า การทำงานอาสาสมัครเป็นผลดีต่อสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และทำให้มีชีวิตยืนยาว (Professor Virginia Hodgkinson, Director of the Center for Study of Voluntary Organizations and Service, Georgetown University, Washington DC)

สิ่งที่ผู้เป็นอาสาอาสาสมัครจะได้รับคือ

 • ทักษะการพัฒนาตนเองในด้านความเป็นผู้นำ
 • ทักษะการทำงานเป็นหมู่คณะ
 • ทักษะการแก้ปัญหา
 • ทักษะในการตัดสินใจ
 • ตลอดจนทักษะอื่นๆที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน
 • ที่สำคัญยังได้ฝึกใช้ภาษา พัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ โดยเฉพาะครูอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

นอกจากนี้ ในแต่ละปี เอเอฟเอส ประเทศไทย ยังได้จัดสรรโอกาสและมอบขวัญกำลังใจให้อาสาสมัครเอเอฟเอส ในรูปแบบต่างๆ อาทิ

 • จัดฝึกอบรมและบริการความรู้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • จัดโอกาสให้เข้าร่วมโครงการเอเอฟเอสศึกษาดูงานเพื่อนักการศึกษา (Educator Program) โดยมูลนิธิจัดสรรทุนสนับสนุนเต็มจำนวนหรือ บางส่วน
 • จัดโอกาสให้เข้าร่วมโครงการเอเอฟเอสแลกเปลี่ยนวิชาชีพครูฝึกงานด้านการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Visiting Teacher Program) ระยะเวลา 11 เดือน โดยมูลนิธิจัดสรรทุนสนับสนุนบางส่วน
 • จัดโอกาสให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนอาสาสมัครเอเอฟเอสประเทศไทยกับเอเอฟเอสนานาชาติ (Volunteer Program) โดย มูลนิธิจัดสรรทุน สนับสนุน บางส่วน
 • สรรหาอาสาสมัครดีเด่นจากกรุงเทพมหานครและแต่ละภาค เพื่อเป็นตัวแทนอาสาสมัครเอเอฟเอสประเทศไทยไปร่วมแข่งขันอาสาสมัครดีเด่นของโลก (Outstanding Volunteer & Galatti Award) โดยมอบโล่เกียรติยศ รางวัล และโอกาสการไปศึกษาดูงานหรือร่วมประชุมในต่างประเทศ
 • จัดโอกาสให้เป็นผู้ดูแลเยาวชนไทยไปต่างประเทศ (Chaperon) ซึ่งมูลนิธิออกค่าใช้จ่ายบางส่วน
 • มอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ทำงานต่อเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับงานอุปถัมภ์ นักเรียน นานาชาติหรือเป็นวิทยากรในการเตรียมตัวเยาวชนเข้าร่วมโครงการเอเอฟเอส

เลือกอาสาทำงานด้านที่ท่านสนใจ หรืองานที่ท่านถนัดหรือมีความรู้ สามารถแสดงสปิริตในการเป็นอาสาสมัคร และติดต่อมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ได้ตามที่อยู่มูลนิธิฯ ได้ตลอดเวลา

In making this world a better place to live, it is deemed necessary to spread the generosity and hospitality to our fellow humans with pure hearts. Differences in cultural backgrounds will crumble down in ruines with the power of all volunteers and participants who dedicate their energy and time to work for other people and for the society. AFS Thailand has coordinating offices both in the capital and in several provinces of the country. At present, there are as many as 5,000 active volunteers from all walks of life, excluding more than 10,000 alumni and those who used to be our participants and volunteers.

A research of Professor Virginia Hodgkinson, Director of the Center for Study of Voluntary Organizations and Service, Georgetown University, Washington DC, found that voluntary or charitable activities greatly benefit the physical and mental livelihood and make us live longer.

What volunteers are entitled to:

 • Leadership skill
 • Teamworking skill
 • Problem-solving skill
 • Decision-making skill
 • Other skills vital for personal and work lives
 • Most importantly, language and language-related vocational skills among schoolteachers related to the programme.

Furthermore, AFS Thailand also provides opportunities and incentives for all its volunteers in various forms:

 • Seminars and workshops in Thailand and abroad
 • Fully-funded or partially-funded Educator Programmes
 • Partially-funded Visiting Teacher Programme with duration of 11 months in the United States
 • Partially-funded Volunteer Programme for Thai volunteers to meet with international volunteers
 • Outstanding Volunteer & Galatti Award for selected volunteers from Thailand, eligible for trophy, awards, and opportunities of a study tour abroad
 • Partially-funded Chaperon Programme
 • Certificates for dedicating volunteers taking care of foreign students, guest speakers for the preparatory session for future AFS members.

Choose what you are good at or familiar with from one of our many types of volunteer work. You can express your good spirit in being a volunteer with us. Contact AFS Foundation Thailand at anytime!

AFS transforms volunteers into global citizens and changemakers

We call that the #AFSeffect!
CREATE_CHANGE

Create change

Change the world by changing minds. Help AFSers and your community appreciate and celebrate cultural differences.

CREATE_COMMUNITY

Create community

Join a global community of change-makers and people like you. Serve as a change agent in your community.

CREATE_YOURSELF

Create yourself

Develop practical cross-cultural skills and find your place as a global citizen, leader and changemaker in your community.

CREATE_FUTURE

Create future

Lead diverse teams at home or around the world and promote inclusive societies for sustainable development.

How to become an AFS Volunteer

STEP1

Send an inquiry

To ensure the safety of and support to AFS students, all volunteers must be registered. Our application process is thorough and provides what we need to make volunteers successful. Feel stuck? We’re here to help.

STEP2_VOL

Meet AFS volunteers

Find out more about us and what volunteering with AFS is all about. Then together we can clarify the best role for you based on availability, and what you want to learn and do.

STEP3

Get trained

Receive basic training to be an AFS Volunteer, including What Every AFSer Should Know About Intercultural Learning™,  to prepare for an engaging, meaningful volunteer assignment.

STEP4_VOL

Begin your journey

You will have an amazing time no matter what you do for AFS. You’ll meet interesting students, make friends from around the world, work with passionate volunteers and gain intercultural and other skills that will last a lifetime.

Every volunteer makes a huge impact at AFS

DSC05881

Support

 • Match AFS students with host families
 • Help host families get to know their AFS student
 • Be a liaison for host schools
 • Introduce international students to your community
 • Check in with students or host families regularly to monitor programs
IMG_6627

Plan

 • Organize orientations for study abroad and hosting programs
 • Arrange awesome social events and cultural trips
 • Bring host families together to share experiences
 • Set-up information sessions for students, families or volunteers
IMG_9282

Train

 • Guide AFSers and others through intercultural learning journeys
 • Introduce students to your country’s culture
 • Facilitate learning through creative activities
 • Share your own global experience and cultural insights
IMG_9402

Manage & Lead

 • Launch community projects helping others learn how to respect, appreciate and value other cultures
 • Serve on local AFS groups and boards
 • Learn how to manage local volunteers
 • Inspire others to serve their community

Ready to change the world?

Volunteer for AFS : Explore your potential and pick from a choice of roles and flexible schedules. Benefit from our exceptional volunteer training program, develop your leadership skills and help others learn how to live together.

Inquire now

Meet AFS volunteers and their projects

IMG_6652

Change in the making

 1. 319700516_554719529535686_8315977740155524598_n

  AFS VTP Reunion 2022

  มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ร่วมกับคณะคุณครูอาสาสมัคร โครงการเอเอฟเอสแลกเปลี่ยนวิชาชีพครูฝึกงานในโรงเรียน ณ ต่างประเทศ รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 24 จัดกิจกรรม AFS VTP Reunion 2022 ร่วมทำกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ และสมาคมนายทหารกรมสรรพาวุธ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มจากคณะคุณครูอาสาสมัครกว่า 50 คน ร่วมสร้างสีสัน…
 2. DSC00096

  พิธีเปิดศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์แห่งที่ 16 ณ โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย

  มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) นำโดย ผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่ นางสาวธนพร จงเจริญศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ทำพิธีเปิดศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์แห่งที่ 16 ณ โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย โดยมี ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี และดร.ปราณี จันทราราชัย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นตัวแทนในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565…
 3. Placement 2022_1

  การประชุมจัดสรร<BR>การรับอุปถัมภ์ผู้เข้าร่วม<BR>โครงการแลกเปลี่ยน<BR>เอเอฟเอสนานาชาติ<BR>(Placement Meeting)<BR>ประจำปี 2565

  เมื่อวันที่ 4 – 5 เมษายน 2565 เอเอฟเอส ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมการประชุมจัดสรรการรับอุปถัมภ์ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสนานาชาติ (Placement Meeting) ประจำปี 2565 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานของเอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ และหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการรับอุปถัมภ์นักเรียนต่างชาติ รวมถึงการจัดสรรโรงเรียน และครอบครัวอุปถัมภ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจากอาสาสมัครภายในศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของเอเอฟเอส ประเทศไทย…

Electronic Book: AFS History & Chapter Administration

Electronic Book: AFS History & Chapter Administration

นำเสนอประวัติความเป็นมาของเอเอฟเอส ตั้งแต่การกำเนิดเอเอฟเอส จนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงโครงสร้างการบริหารงานของเอเอฟเอส ประเทศไทย

อ่าน AFS History & Chapter Administration