319700516_554719529535686_8315977740155524598_n
AFS Volunteer, News

AFS VTP Reunion 2022

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ร่วมกับคณะคุณครูอาสาสมัคร โครงการเอเอฟเอสแลกเปลี่ยนวิชาชีพครูฝึกงานในโรงเรียน ณ ต่างประเทศ รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 24 จัดกิจกรรม AFS VTP Reunion 2022 ร่วมทำกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ และสมาคมนายทหารกรมสรรพาวุธ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มจากคณะคุณครูอาสาสมัครกว่า 50 คน ร่วมสร้างสีสัน…

DSC00096
AFS Volunteer, News

พิธีเปิดศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์แห่งที่ 16 ณ โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) นำโดย ผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่ นางสาวธนพร จงเจริญศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ทำพิธีเปิดศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์แห่งที่ 16 ณ โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย โดยมี ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี และดร.ปราณี จันทราราชัย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นตัวแทนในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565…

Placement 2022_1
AFS Volunteer, Events

การประชุมจัดสรร
การรับอุปถัมภ์ผู้เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน
เอเอฟเอสนานาชาติ
(Placement Meeting)
ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 4 – 5 เมษายน 2565 เอเอฟเอส ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมการประชุมจัดสรรการรับอุปถัมภ์ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสนานาชาติ (Placement Meeting) ประจำปี 2565 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานของเอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ และหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการรับอุปถัมภ์นักเรียนต่างชาติ รวมถึงการจัดสรรโรงเรียน และครอบครัวอุปถัมภ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจากอาสาสมัครภายในศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของเอเอฟเอส ประเทศไทย…

AFS March Meeting_1
AFS Volunteer, Events

การประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2565
(AFS March Meeting 2022)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เอเอฟเอส ประเทศไทยจัดกิจกรรมประชุมออนไลน์ AFS March Meeting 2022 ในธีมสงกรานต์ New Normal…สนุกสนานได้แม้ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทิศทางการบริหารงานของ เอเอฟเอส ประเทศไทย และแผนการดำเนินงาน ปี 2022 ให้ทุกท่านทราบ ซึ่งได้รับเกียรติจากประธานเอเอฟเอสเขต ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต ผู้ช่วยผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต ประธานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ ผู้ประสานงานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้ประสานงานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ และคุณครูอาสาสมัครด้านภาษาจีนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันอย่างอบอุ่น เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้…

13
AFS Volunteer, Events, News, Uncategorized

การประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2564 (AFS National Meeting 2021)

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดการประชุมอาสาสมัครประจำปี พ.ศ.2564 ในรูปแบบออนไลน์ วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 – 20.00 น. โดยมีอาสาสมัครเอเอฟเอสร่วมประชุมกว่า 150 คน คุณสนั่น  อังอุบลกุล ประธานกรรมการมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งแจ้งการแต่งตั้ง และเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการใหญ่ มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย คุณมาลีรัตน์…

1
AFS Volunteer, Events, News

Local Chapter Exchange: Phattalung Chapter (THA) & Östergötland Chapter (SWE)

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19.00 น. อาสาสมัครจากเอเอฟเอสเขตพัทลุง จำนวน 6 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม Local Chapter Exchange กับ อาสาสมัครจาก Östergötland Chapter จากประเทศสวีเดน จำนวน 4 คน ในหัวข้อ Host Family Recruitment โดยอาสาสมัครจากเอฟเอสเขตพัทลุง นำเสนอข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพัทลุง และแนะนำโรงเรียนพัทลุง…

1
AFS Volunteer, Events, News

Local Chapter Exchange: Songkla+Pathum Thani Chapters (THA) & Oulu Chapter (FIN)

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00-19.30 น. อาสาสมัครจากเอเอฟเอสเขตสงขลาและเอเอฟเอสเขตปทุมธานี รวม 7 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม Local Chapter Exchange กับ Oulu Chapter จากประเทศฟินแลนด์ในหัวข้อ “Supporting our participants” โดยคุณครูปิยาภรณ์ วีระพันธุ์ ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตปทุมธานี กล่าวต้อนรับอาสาสมัครจากประเทศฟินแลนด์ หลังจากนั้น คุณครูมินทิรา โหมขุนทด และ…

1
AFS Volunteer, Events, News

Local Chapter Exchange: Phichit+Chantaburi Chapters (THA) & Bogor Chapter (INA)

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19.00-21.00 น. เอเอฟเอสเขตจันทบุรีและเอเอฟเอสเขตพิจิตร ร่วมกิจกรรม Local Chapter Exchange กับ Bogor Chapter จากประเทศอินโดนีเซียในหัวข้อ “A day as a volunteer in another country” โดยนางอรพินท์ แนช ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตจันทบุรี และนางสาววีรญา เมฆกระจาย ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตพิจิตร…

1
AFS Volunteer, Events, News

Local Chapter Exchange: Samutprakarn Chapter (THA) & Chennai Chapter (IND)

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 – 20.00 น. อาสาสมัครจากเอเอฟเอสเขตสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรม Local Chapter Exchange แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์เอเอฟเอสกับอาสาสมัครเอเอฟเอสจาก Chennai Chapter ประเทศอินเดีย หัวข้อ Intercultural Learning โดยคุณครูทิพวัลย์ บังษร ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตสมุทรปราการ นำเสนอเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และอาหารไทยท และทางอินเดียนำโดย Mr. Elango, Chennai…