หลักสูตรพัฒนาทักษะความฉลาดทางวัฒนธรรมสำหรับหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน หรือมหาวิทยาลัย

 

AFS Global Competence Certificate (GCC) หลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะความฉลาด
ทางวัฒนธรรม และทักษะที่จำเป็นตลอดชีวิต ทั้งการทำงานร่วมกัน การคิดวิเคราะห์
การแก้ปัญหา การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การเปิดรับความคิดอย่างอิสระ และการปรับตัวอย่างเหมาะสม

เรามีหลักสูตรพัฒนาทักษะความฉลาดทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา คณาจารย์ พนักงานบริษัท หรือกลุ่มบุคคลทั่วไป

edu

หลักสูตร Global Up Educator ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาได้เข้าถึงองค์ความรู้เรื่องการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม สำหรับนำไปบูรณาการเข้ากับการเรียน การสอนในห้องเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนหรือนักศึกษาในสังกัดให้ก้าวสู่การเป็นพลเมืองเมืองที่มีคุณภาพต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
work

หลักสูตร Global Up At Work เน้นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงานข้ามวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพให้กับบุคคลและองค์กรที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมถึงเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนที่วางแผนการทำงานในต่างประเทศหรือบริษัทข้ามชาติ เพื่อให้มีความรู้และความสามารถในการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
new-04-02-02

หลักสูตร Global Up Teen เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา อายุระหว่าง 14-17 ปี ผู้เรียนจะได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อหรือใช้ชีวิตในต่างประเทศ หรือต้องการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในการสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม GLOBAL UP

you-x-ventures-Oalh2MojUuk-unsplash (1)

ในแต่ละหลักสูตร ผู้เรียนจะได้รับ

  • Individual Accounts สำหรับเข้าอบรมบทเรียนออนไลน์
  • Online Modules บทเรียนออนไลน์ในรูปแบบวิดีโอแอนิเมชั่น มีให้เลือกเรียนในหลากหลายภาษา
  • Online Forum Space สำหรับแลกเปลี่ยนไอเดีย และแชร์มุมมองความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมกับเพื่อนชาวต่างชาติทั่วทุกมุมโลก
  • Online Quizzes and Assignments แบบทดสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจในบทเรียน
  • Facilitated Dialogue Sessions กิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เลือกได้ทั้งรูปแบบ onsite หรือ online ซึ่งดำเนินการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจาก AFS Thailand
  • The AFS Global Competence Certificate ใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองทักษะความฉลาดทางวัฒนธรรม

ทำไมจึงควรอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะความฉลาดทางวัฒนธรรมกับเรา

รูปแบบและเวลาในการอบรม

หลักสูตรพัฒนาทักษะความฉลาดทางวัฒนธรรม Global Up เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของผู้เรียนที่มีความสนใจพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม โดยผู้เรียนสามารถจัดสรรเวลาเรียนได้เองตามความสะดวก

การเข้าอบรมแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ

  1. Self-paced online video-based modules ผู้เรียนจัดสรรเวลาเข้าอบรมบทเรียนออนไลนด้วยตนเองได้ 100%
  2. Facilitated Dialogue Sessions by Qualified Trainer กิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เลือกได้ทั้งรูปแบบ onsite หรือ online ซึ่งดำเนินการอบรมโดย ผู้เชี่ยวชาญจาก AFS Thailand (วันและเวลาตามตกลง)

10 – 15 ชั่วโมง

เป้าหมายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะความฉลาดทางวัฒนธรรม

ติดต่อเรา

📞 02 – 5746197 Ext. 905, 906

📧 [email protected]