มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ร่วมกับคณะคุณครูอาสาสมัคร โครงการเอเอฟเอสแลกเปลี่ยนวิชาชีพครูฝึกงานในโรงเรียน ณ ต่างประเทศ รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 24 จัดกิจกรรม AFS VTP Reunion 2022 ร่วมทำกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ และสมาคมนายทหารกรมสรรพาวุธ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มจากคณะคุณครูอาสาสมัครกว่า 50 คน ร่วมสร้างสีสัน ความสนุกสนาน และมอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน พร้อมมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ จำนวน 10,000 บาท