การรับสมัคร

สามารถศึกษาข้อมูลได้จากระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก คลิกที่นี่

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 13/05/2019

การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

หากสมัครสอบที่โรงเรียนเดิมแล้ว สามารถโทร 02-574-6197 ต่อ 502-507 (ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00น.)  แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเปิดสิทธิ์แก้ไข เพื่อนักเรียนเข้าไปแก้ไขข้อมูลเป็นสมัครที่โรงเรียนใหม่ได้ หลังจากแก้ไขแล้วขอให้พริ้นท์และยื่นต่อศูนย์ประสานงานฯ ใหม่อีกครั้ง และเตรียมตัวสอบตามสถานที่ที่ระบุไว้ในใบสมัครสอบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 13/05/2019

การประกาศผลและการรายงานตัว

  • ประกาศทาง http://afsthailand.org/ และ
  • ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกที่โรงเรียนของตนเองสังกัดอยู่

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 14/05/2019

การเลือกประเทศ

เลือกได้ 2 ครั้ง :

ครั้งที่หนึ่ง – เมื่อนักเรียนสอบผ่านข้อเขียนและรายงานตัวสอบสัมภาษณ์

ครั้งที่สอง – เมื่อนักเรียนสำรองมาปฐมนิเทศกับเอเอฟเอส ประเทศไทย

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 14/05/2019

การเลื่อนสถานภาพตัวสำรอง

หมายถึงการที่นักเรียนที่มีสถานภาพเป็นสำรองได้รับการเสนอประเทศเพื่อเลื่อนสถานภาพให้เป็นตัวจริงเมื่อมีโควตาว่าง

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 14/05/2019

การชำระเงิน

วิธีการโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment

โอนเงินเข้าบัญชีของ  มูลนิธิ  เอเอฟเอส ประเทศไทย โดยโอนผ่านระบบ Bill Payment ที่เคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทย  และ ธนาคารกรุงเทพ วิธีเดียวเท่านั้น

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ ธนาคารทหารไทย หรือ ธนาคารกรุงเทพ ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร สาขาที่สะดวกที่สุด

(กรุณาอย่าชำระเงินผ่านระบบ Phone Banking / ATM / Internet )

2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม Bill Payment ให้ถูกต้องครบถ้วน

3. ชำระเงินบริจาคสมทบทุน และค่าธรรมเนียม Bill Payment โดยเงินสดหรือ แคชเชียร์เช็คเท่านั้น

4. ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ธนาคารว่าได้บันทึก ชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ รหัสประจำตัวสอบ และ รหัสโครงการ ทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดย ครบถ้วน

5. โปรดเก็บเอกสารการจ่ายชำระเงินซึ่งมีลายเซ็นรับเงินจากเจ้าหน้าที่ธนาคารไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 10/04/2019

การทำใบสมัครนานาชาติ

รายละเอียดอยู่ในคู่มือการทำใบสมัครนานาชาติที่นักเรียนได้รับในวันปฐมนิเทศ ให้ผู้ปกครองและนักเรียนติดต่อสอบถามจากโรงพยาบาล อนามัย หรือคลินิกที่นักเรียนเคยเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อสืบประวัติและรวบรวมข้อมูลให้แพทย์ผู้ฉีดวัคซีนให้นักเรียนรับรองประวัติการฉีดวัคซีน แล้วนำประวัติที่ได้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพตามรายชื่อในคู่มือ หากไม่สามารถหาได้ประวัติเดิมได้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-980-1002-6 ต่อ 309, 312 และ 314 (ในเวลาทำการ)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2015

การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมโครงการ

ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าทางเอเอฟเอสประเทศไทย จะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายให้

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2015

การดูแลนักเรียนระหว่างเข้าร่วมโครงการ