การรับสมัคร

สามารถศึกษาข้อมูลได้จากระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกที่ ​​http://www.afsthailand.org/study-abroad

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 21/04/2016

การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

1.สมัครสอบข้อเขียนที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครในจังหวัดไหนก็สอบข้อเขียนที่โรงเรียนของศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกในจังหวัดนั้นๆ
2.แต่หากยังอยู่ในช่วงการรับสมัครสามารถเข้าระบบลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการที่ https://www.afsglobal.org/tha-admission/ เพื่อลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 21/04/2016

การประกาศผลและการรายงานตัว

ที่ https://www.afsglobal.org/tha-admission/ และศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกที่โรงเรียนของตนเองตั้งอยู่

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 21/04/2016

การเลือกประเทศ

สองครั้ง ครั้งที่หนึ่ง เมื่อนักเรียนสอบผ่านข้อเขียนและรายงานตัวสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่สอง เมื่อนักเรียนสำรองมาปฐมนิเทศ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2015

การเลื่อนสถานภาพตัวสำรอง

หมายถึงการที่นักเรียนที่มีสถานภาพเป็นสำรองได้รับการเสนอประเทศเพื่อเลื่อนสถานภาพให้เป็นตัวจริงเมื่อมีโควตาว่าง

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2015

การชำระเงิน

การโอนเงินบริจาคสมทบทุนสามารถโอนได้ 3 ธนาคาร คือ ธ.กรุงเทพ ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ทหารไทย โดยโอนผ่านระบบ Bill payment และสามารถดูรายละเอียดได้ในคู่มือการชำระเงินที่แจกให้ในวันปฐมนิเทศ ใบโอนเงินระบบ Bill payment จะอยู่ในคู่มือมีให้ 3 ใบสำหรับการชำระเงินสมทบทุน 3 งวด (ทางธนาคารจะไม่มีใบ Bill Payment ให้ผู้ปกครองต้องนำในคู่มือไปกรอกข้อมูลและยี่นให้กับทางธนาคาร) รายละเอียดและวิธีการโอนเงินบริจาคสมทบทุนจะมีบอกไว้อย่างละเอียดและชัดเจนในคู่มือการชำระเงินโปรดศึกษาโดยละเอียด

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2015

การทำใบสมัครนานาชาติ

รายละเอียดอยู่ในคู่มือการทำใบสมัครนานาชาติที่นักเรียนได้รับในวันปฐมนิเทศ ให้ผู้ปกครองและนักเรียนติดต่อสอบถามจากโรงพยาบาล อนามัย หรือคลินิกที่นักเรียนเคยเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อสืบประวัติและรวบรวมข้อมูลให้แพทย์ผู้ฉีดวัคซีนให้นักเรียนรับรองประวัติการฉีดวัคซีน แล้วนำประวัติที่ได้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพตามรายชื่อในคู่มือ หากไม่สามารถหาได้ประวัติเดิมได้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-980-1002-6 ต่อ 309, 312 และ 314 (ในเวลาทำการ)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2015

การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมโครงการ

ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าทางเอเอฟเอสประเทศไทย จะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายให้

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09/03/2015

การดูแลนักเรียนระหว่างเข้าร่วมโครงการ