cov web Hiring- admin mng
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Administration Manager

AFS Intercultural Programs Thailand                                                                Position: Administration Manager (เจ้าหน้าที่ประจำ) Job Description : บริหารงานโครงสร้างพื้นฐานอาคารสำนักงาน ดูแลการซ่อมบำรุงและบริหารโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่ บริหารงานจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของมูลนิธิภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ จัดการพื้นที่ส่วนกลางอาคารสำนักงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิ ดูแลงานด้านธุรการ อาทิ เอกสารเข้า-ออก ไปรษณีย์ บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาฝ่ายธุรการให้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร รวมถึงผู้ให้บริการภายนอก อาทิ รปภ. แม่บ้าน พนักงานส่งเอกสาร รายงานข้อบกพร่อง…

cover
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Receptionist (1 อัตรา) (สัญญาจ้างกำหนดระยะเวลา 1 ปี)

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                                Position: Receptionist (สัญญาจ้างกำหนดระยะเวลา 1 ปี) Job Description : รับสาย – โอนสายโทรศัพท์ และประสานงานระหว่างผู้ที่มาติดต่อทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ต้อนรับและประสานงานระหว่างผู้ที่มาติดต่อที่สำนักงานกับเจ้าหน้าที่ จองห้องประชุม และประสานงานพนักงานรักษาความสะอาดให้พร้อมก่อนวันประชุม ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายกับพนักงานรับ – ส่ง เอกสาร ทั้งในส่วนไปรษณีย์ เอกสาร By Hands ในการนำเข้า –…

national – 10
News

AFS National Meeting 2023

การประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย ประจำปี 2566 (AFS National Meeting 2023) ผนึกกำลังเครือข่ายอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย ร่วมขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2566 มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ(เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดงานประชุมอาสาสมัครเครือข่ายเอเอฟเอสในประเทศไทย (AFS National Meeting 2023) นำโดยคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งคณะกรรมการมูลนิธิฯ…

AFS Volunteer_logo (3)
News

งานประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมเครือข่ายอาสาสมัครภาคตะวันออก ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) นำโดย คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม รองประธานมูลนิธิ นพ. เจริญ ปฏิภาณเทวา ผศ. พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ คุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ รศ.ดร.สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ คุณพนิดา เทพกาญจนา คุณจิตรลดา หาญวรวงศ์ชัย และผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิ…

Hiring_Assistant Procurement Manager
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Assistant Procurement Manager

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                                Position: Assistant Procurement Manager (เจ้าหน้าที่ประจำ) Job Description : วางระบบและกำหนดกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายองค์กร เจรจาต่อรองราคาเงื่อนไขต่าง ๆ /เครดิตการชำระเงิน วางแผน และบริหารงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้างสินค้า, บริการ ดำเนินการด้านเอกสารการสั่งซื้อ PO, Advance  สรรหา/คัดสรร Supplier ใหม่ ๆ เพื่อลดต้นทุน…

Hiring _icl assistant cov for web
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Intercultural Learning Solutions Assistant Manager

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Intercultural Learning Solutions Assistant Manager (เจ้าหน้าที่ประจำ) Job Description : วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ความต้องการของลูกค้า และจุดเด่นจุดด้อยของคู่แข่ง เพื่อพัฒนาโครงการระยะสั้นและระยะยาวให้เป็นที่ต้องการของลูกค้า รวมทั้งติดต่อประสานงาน และติดตามการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนต่าง ๆ บริหารและพัฒนาโครงการใหม่ นำเสนอและให้คำแนะนำรายละเอียดข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยน ระยะสั้นและระยะยาวให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง ตลอดจนดูแลผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศอุปถัมภ์ และประสานงานกับผู้ปกครอง เอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ในกรณีต่าง…

3
News

𝐀𝐅𝐒 𝐅𝐨𝐫𝐮𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟑 : 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐧𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) โดยการนำของประธานมูลนิธิ นายสนั่น อังอุบลกุล  จัดงาน AFS Thailand Forum 2023: Power of Network ณ หอประชุมเอเอฟเอส ถนนประชาชื่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักเรียนเก่ากับเอเอฟเอส ทั้งคณะกรรมการ และแขกผู้มีเกียรติ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดย นายสนั่น อังอุบลกุล…

จอหงวน-10
News

ค่ายภาษาและวัฒนธรรม จอหงวน รุ่นที่ 3

จบไปแล้วกับค่ายค่ายภาษาและวัฒนธรรม จอหงวน รุ่นที่ 3 ณ หอประชุม เอเอฟเอส ประเทศไทย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุก สุดมันส์ น้อง ๆได้ปล่อยพลังกันอย่างเต็มที่ เเละที่สำคัญได้รับความรู้ทั้งภาษาเเละวัฒนธรรมจีนไปแบบเต็ม ๆ อาทิ พัฒนาทักษะด้านภาษาจีน เพื่อเป็นการต่อยอดการใช้ภาษาในอนาคต เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมจีน ผ่านกิจกรรมที่ได้ลงมือทำจริง เห็นจริง เข้าใจได้จริง เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศจีน กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากรุ่นพี่นักเรียนเก่า AFS ประเทศจีน กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning…

7
News

AFSer Junior Camp #4

จบไปแล้วกับค่าย AFSer Junior Camp #4 เมื่อวันที่ 14-15 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ หอประชุม เอเอฟเอส ประเทศไทย บรรยากาศภายในค่าย น้อง ๆ ได้รับความสนุกสนานพร้อมกับทักษะความรู้แบบจัดหนักจัดเต็มผ่านการเรียนรู้กิจกรรม (Active Learning) และฝึก Soft Skills ที่จำเป็นในยุคศตวรรษที่ 21 ได้แก่ Interpersonal: ฝึกทักษะสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล Critical thinking:…