ด้วยดำเนินรอยตามปณิธานและเป้าประสงค์ของเอเอฟเอสโลก ในการเชื่อมโยงผู้คนให้เป็นหนึ่งเดียว เป็นเวลากว่า 54 ปีแล้ว ที่เอเอฟเอส ประเทศไทย และครอบครัวอุปถัมภ์ชาวไทยมากมาย ได้ดูแลผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกด้วยความจริงใจและอย่างเต็มกำลัง จนเป็นที่ยอมรับในเรื่องของมาตรฐานและความน่าเชื่อถือในการติดต่อประสานงานอย่างมืออาชีพ องค์กรมีนโยบายในการสนับสนุนดูแลผู้เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง จึงเป็นทีมั่นใจได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะปลอดภัยและได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างดีตลอดเวลาที่พำนักอยู่ที่ประเทศไทย

ภาพที่เราเห็นทุกวันนี้คือรอยยิ้มของผู้เข้าร่วมโครงการจากทั่วโลก ระหว่างพำนักแลกเปลี่ยนอยู่ ณ โรงเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์ที่ร่วมโครงการเอเอฟเอส ประเทศไทย สะท้อนได้ดียิ่งถึงจิตวิญญาณและน้ำใจของคนไทย อันเป็นรากฐานของประเทศซึ่งเปี่ยมด้วยความสุขสงบตามวิถีไทยแท้

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็น “ครอบครัวเอเอฟเอส” โดยการสมัครเป็นครอบครัวอุปภัมภ์ เพื่อร่วมกันสร้างประสบการณ์อันล้ำค่า ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ทั้งวัฒนธรรม ภาษา เพื่อเป้าหมายในการไปสู่สังคมโลกที่เท่าเทียมและร่มเย็น

With our mission to attain the goal and determination of the AFS World in connecting peoples together for the last 54 years, AFS Thailand and Thai host families have welcomed AFS programme participants from all over the world with all their hearts. They are widely accepted in terms of standards and reliability in coordinating professionally. The organisation holds fast to give a close support to participants 24 hours a day. Therefore, participants can rest assured that they are always well taken care of throughout their stays in Thailand.

The pictures we are seeing today is the smiles from participants from all over the world during their stays at schools and homes of members of AFS Thailand. They reflect perfectly the humane spirit and the unique Thai hospitality which are the foundation of the true peace of mind according to the Thai values.

Be a part of the “AFS Family” by participating in the host family programme, to collaborate with us in building precious experiences, exchange of knowledge, culture, and languages, for the future of the world harmony and the peace on earth.

สมัครเป็นครอบครัวอุปถัมภ์

สมัครเป็นครอบครัวอุปถัมภ์
คู่มือการลงข้อมูลใบสมัครครอบครัวอุปถัมภ์ คลิกที่นี่

Apply to become a host family

AFS Host Family Programs

China.AFS-USA

Community Service Programs

Semester program (January – July/July – January/October – April), Trimester program (January – April/July – October/October – January), Intensive program (July – August)

19564534369_26a88865bf_o

Teaching Assistant Program

Year program (April & August arrival)
Semester program (May – October/October – April)

DAY 2 AFS centennial web-179

Other Programs

Volunteer Exchange Programs
Educator Programs

AFS Host Family Activities

SUPP_HOUSE

AFS Host FamilyAFS Activities (Orientation and Camps)

Arrival Orientation, Cultural Orientation Camp (YPsc & SMsc only), Enrichment Camp (Mid-stay Orientation), End of Stay

SUPP_ORIENT

School Activities

Thai language classes, English and other languages, Cooking, Thai dancing, Thai music, Arts, Sports, Thai boxing, Thai sword fighting, Computers, Handicraft

Experience creates a lifetime of memories

How does AFS support host families?

SUPP_HOUSE

Experienced local AFS volunteers and staff will prepare your family for the challenges of welcoming a new member from another country.

SUPP_24

24 hour local emergency contact and additional support from the AFS national office is available. AFS students have medical insurance, if health care is necessary.

SUPP_PERSON

Trained volunteers and staff will support you throughout your hosting program, including meeting with you and your family at least once a month to make sure everything is working out.

SUPP_ORIENT

Your support volunteers will guide your family and student through the AFS Host Family Intercultural Learning Journey activities to help make the entire experience more meaningful and lasting.

Under Construction

Host Family is a host family