4 ทักษะสำคัญที่นักเรียนแลกเปลี่ยน…ควรจะมี !!
AFS Blog, Articles

4 ทักษะสำคัญที่นักเรียนแลกเปลี่ยน…ควรจะมี !!

มาลองคิดกันว่า…ถ้าเราได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเราจะต้องมีความรู้หรือทักษะอะไรกันบ้างนะ❓ ทักษะทางภาษา น่าจะเป็นทักษะแรก ๆ ที่หลายคนคิดถึง ซึ่งนั้นก็เป็นทักษะด้าน Hard skill ที่สำคัญของการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน เพราะภาษาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสื่อสาร และหากเราไม่สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ นั่นก็คงลำบากน่าดูเลยนะคะ แต่วันนี้…ทักษะที่เอเอฟเอสจะมาชวนน้อง ๆ ที่อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนลองเช็คลิสกันดู นั้นก็คือ ทักษะด้าน Soft skill ว่าควรจะมีอะไรกันบ้าง ลองมาดูกันเลยค่ะ 📌 ทักษะที่ 1 Personal values and skill หรือ ทักษะและค่านิยมส่วนบุคคล…

PPH-24
News

ฉลอง 20 ปี โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา YES Program

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ร่วมกับนักเรียนเก่าเอเอฟเอส ทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 20 ปี โครงการ Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study หรือ YES Program ขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ หอประชุมเอเอฟเอส ประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี โดยมี Ms. Gwendolyn J.…

รูปรวม เอเอฟเอสHosting Team+รร.วัดราชโอรส+รร.สวนกุหลาบธน+คุณแม่Naby+คุณครูมดบุศรินทร์
News

กิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมะ ผู้เข้าร่วมโครงการนานาชาติ

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) และศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดราชโอรส ร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จัดบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมะ ณ วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติจากประเทศอิตาลี จำนวน 2 ราย ได้แก่ Mr. Naby Faye นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และ Ms. Lucia Alessandra Benassi นักเรียนโรงเรียนศึกษานารี โดยมีคุณนพพล องค์ยลธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ…

319700516_554719529535686_8315977740155524598_n
AFS Volunteer, News

AFS VTP Reunion 2022

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ร่วมกับคณะคุณครูอาสาสมัคร โครงการเอเอฟเอสแลกเปลี่ยนวิชาชีพครูฝึกงานในโรงเรียน ณ ต่างประเทศ รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 24 จัดกิจกรรม AFS VTP Reunion 2022 ร่วมทำกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ และสมาคมนายทหารกรมสรรพาวุธ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มจากคณะคุณครูอาสาสมัครกว่า 50 คน ร่วมสร้างสีสัน…

img-82
Uncategorized

AFS National Meeting 2022

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดงานประชุมอาสาสมัครเครือข่ายเอเอฟเอสในประเทศไทย (AFS National Meeting 2022) โดยมีคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมทั้งคณะกรรมการมูลนิธิฯ ประธานเอเอฟเอสเขต ประธานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปภัมถ์ และอาสาสมัครกว่า 200 คนจากโรงเรียนเครือข่ายเอเอฟเอสทั่วประเทศ 82 เขต และศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปภัมถ์ 18 ศูนย์ เข้าร่วม ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 17…

Hiring _Hosting Internship_20221219
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Hosting

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Hosting Internship Job Description : ประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการนานาชาติ ครอบครัวอุปถัมภ์ อาสาสมัคร เขียนเนื้อหาประชาสัมพันธ์ลงสื่อต่าง ๆ ทางสื่อ Social Media อ่านและสรุปความเนื้อหาในใบสมัครผู้เข้าร่วมโครงการนานาชาติ ประสานงานข้อมูลการรับอุปถัมภ์ ช่วยดำเนินการกิจกรรม เช่น เตรียมอุปกรณ์ ส่งจดหมาย และติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เข้าร่วมการจัดกรรมต่าง เช่น EOS, Enrichment, Placement…

Hiring _Program Development Internship_20221219
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Program Development

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Program Development Internship Job Description : สรรหาและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เตรียมเอกสารในแต่ละขั้นตอนสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ จัดทำค่ายและกิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย Qualification : มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน มีทักษะด้านการสื่อสาร และจิตใจรักในงานด้านบริการ มีเข้าใจในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Excel,…

Hiring _Sending Internship_20221219
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Sending

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Sending Internship Job Description : ดูแลใบสมัครนานาชาติของนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ ทำวีซ่าให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบิน จัดเตรียมการเดินทางสำหรับนักเรียน รับ – ส่ง นักเรียนที่สนามบิน ออกแบบสื่อเพื่อให้ข้อมูลกับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ ช่วยดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของฝ่าย เช่น เตรียมอุปกรณ์, ส่งจดหมาย, และติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย…

Hiring _RMD Internship_20221219
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Volunteer Management

AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Volunteer Management Internship Job Description : สนับสนุนฝ่ายในการวางแผนและดำเนินกิจกรรม เช่น การจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ ติดตาม บันทึก และสรุปกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย ศึกษาข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเทรนด์ต่าง ๆ ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ติดต่อประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ งานอื่นๆ…