23 -24 มีนาคม 2567
News

ค่ายภาษาและวัฒนธรรม จอหงวน รุ่นที่ 4

จบไปแล้วกับ ค่ายภาษาและวัฒนธรรม จอหงวน รุ่นที่ 4 ณ หอประชุม เอเอฟเอส ประเทศไทย ตลอดระยะเวลาทั้ง 2 วันเต็มที่น้อง ๆ ได้มาร่วมเปิดประตูสู่ภาษาและวัฒนธรรมจีนกับค่ายจอหงวน ที่จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 4 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุก สุดมันส์ น้อง ๆ ได้ปล่อยพลังกันอย่างเต็มที่ และที่สำคัญได้รับความรู้ทั้งภาษาและวัฒนธรรมจีนไปแบบเต็ม ๆ อาทิ การพัฒนาทักษะ และปูพื้นฐานภาษาจีน เพื่อเสริมสร้างทักษะในอนาคตแบบ Active Learning ผ่านการลงมือทำ…

Hosting Officer
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Hosting Officer (contract)

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Hosting Officer (สัญญาจ้างกำหนดระยะเวลา 1 ปี) Job Description : ประสานงานสถานพยาบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องในการรักษาพยาบาลและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Medical / Reimbursement) วางแผนและประสานงานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการให้กับโรงเรียนอุปถัมภ์ และสถานที่ฝึกงาน (Hosting Funds) จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ และทำหน้าที่วิทยากรที่ได้รับมอบหมาย (Orientations) วางแผนและประสานงานการใช้สถานที่ ยานพาหนะ และการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม…

cov web Hiring- admin mng
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Administration Manager

AFS Intercultural Programs Thailand                                                                Position: Administration Manager (เจ้าหน้าที่ประจำ) Job Description : บริหารงานโครงสร้างพื้นฐานอาคารสำนักงาน ดูแลการซ่อมบำรุงและบริหารโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่ บริหารงานจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของมูลนิธิภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ จัดการพื้นที่ส่วนกลางอาคารสำนักงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิ ดูแลงานด้านธุรการ อาทิ เอกสารเข้า-ออก ไปรษณีย์ บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาฝ่ายธุรการให้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร รวมถึงผู้ให้บริการภายนอก อาทิ รปภ. แม่บ้าน พนักงานส่งเอกสาร รายงานข้อบกพร่อง…

การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมกับการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์
AFS Blog, Articles

การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมกับการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เมื่อซอฟต์พาวเวอร์เป็นวาระแห่งชาติของประเทศไทย โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายส่งเสริมพลังทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งของไทยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อเปลี่ยนแปลงความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรมของชนชาติอื่น ๆ ให้เกิดความเชื่อมั่นและชื่นชมหลงใหลประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ผ่านซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรม 5 รูปแบบที่เรียกว่า 5F ได้แก่Food (อาหาร)Film (ภาพยนตร์)Fashion (การออกแบบแฟชั่น)Fighting(ศิลปะการป้องกันตัว) และFestival (เทศกาลประเพณี) ประเทศไทยมีซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและกำลังเป็นที่นิยมในหมู่ชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารที่ดีที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของTaste Atlas Awards 2023-2024 ทั้งผัดกะเพรา ข้าวซอย ต้มข่าไก่…

cover
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Receptionist (1 อัตรา) (สัญญาจ้างกำหนดระยะเวลา 1 ปี)

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                                Position: Receptionist (สัญญาจ้างกำหนดระยะเวลา 1 ปี) Job Description : รับสาย – โอนสายโทรศัพท์ และประสานงานระหว่างผู้ที่มาติดต่อทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ต้อนรับและประสานงานระหว่างผู้ที่มาติดต่อที่สำนักงานกับเจ้าหน้าที่ จองห้องประชุม และประสานงานพนักงานรักษาความสะอาดให้พร้อมก่อนวันประชุม ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายกับพนักงานรับ – ส่ง เอกสาร ทั้งในส่วนไปรษณีย์ เอกสาร By Hands ในการนำเข้า –…

national – 10
News

AFS National Meeting 2023

การประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย ประจำปี 2566 (AFS National Meeting 2023) ผนึกกำลังเครือข่ายอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย ร่วมขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2566 มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ(เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดงานประชุมอาสาสมัครเครือข่ายเอเอฟเอสในประเทศไทย (AFS National Meeting 2023) นำโดยคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งคณะกรรมการมูลนิธิฯ…

AFS Volunteer_logo (3)
News

งานประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมเครือข่ายอาสาสมัครภาคตะวันออก ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) นำโดย คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม รองประธานมูลนิธิ นพ. เจริญ ปฏิภาณเทวา ผศ. พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ คุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ รศ.ดร.สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ คุณพนิดา เทพกาญจนา คุณจิตรลดา หาญวรวงศ์ชัย และผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิ…

Hiring_Assistant Procurement Manager
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Assistant Procurement Manager

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                                Position: Assistant Procurement Manager (เจ้าหน้าที่ประจำ) Job Description : วางระบบและกำหนดกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายองค์กร เจรจาต่อรองราคาเงื่อนไขต่าง ๆ /เครดิตการชำระเงิน วางแผน และบริหารงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้างสินค้า, บริการ ดำเนินการด้านเอกสารการสั่งซื้อ PO, Advance  สรรหา/คัดสรร Supplier ใหม่ ๆ เพื่อลดต้นทุน…

S__19112094_0
Alumni's Talk

น้องปาล์ม Italy รุ่น 58 : เล่าประสบการณ์ Exchange student in Italy

Exchange stories : เล่าประสบการณ์ Exchange student in Italy! น้องปาล์ม – โยษิตา ชินวิกรานต์  นักเรียน AFS ประเทศอิตาลี รุ่นที่ 58   ชีวิตการเรียนที่อิตาลี  ตอนช่วงเดือนแรกอาจจะยังไม่smooth มาก เพราะด้วยภาษาที่ยังไม่แม่น แต่เพื่อนๆที่อิตาลีน่ารักมากๆ พาไปทัวร์โรงเรียน แนะนำวิชาเรียน ช่วยอธิบายเนื้อหาหลัง classเรียน ทำให้ไม่รู้สึกตัวคนเดียวเวลาไปโรงเรียน การสอบเราก็พยายามอย่างเต็มที่เหมือนเรียนที่ไทย แต่อาจารย์ก็เข้าใจว่าเราอาจจะยังไม่คุ้นชินกับภาษา เค้าก็จะช่วยแนะนำ…