AFS Intercultural Programs Thailand                                                              

Position: Photographer & Video Editor Internship

Job Description :

 1. ถ่ายภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง จัดสถานที่ ฉาก แสง ให้สวยงาม สอดคล้องกับคอนเทนต์ที่นำเสนอ ทั้งในสตูดิโอและนอกสถานที่
 2. มีพื้นฐานการวางกราฟฟิกและตัดต่อและออกแบบงานวิดีโอให้มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ เหมาะสมกับเนื้อหาคอนเทนต์ที่ต้องการนำเสนอ ได้อย่างน่าสนใจ
 3. สร้างสรรค์คอนเทนต์ร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
 4. รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualification :

 1. มีทักษะในการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
 2. รักในการถ่ายภาพให้ออกมาน่าสนใจ
 3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม และอุปกรณ์การถ่ายภาพ / ถ่ายทำวิดีโอ / คลิป Live สด
 4. มีความสนใจงาน Production ช่วยทีมในการจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ถ่ายในแต่ละโปรเจคได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถทำงานเป็นทีม หรือทำงานกับผู้คนที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น
 6. หากมี Portfolio จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หากท่านสนใจร่วมงานกับเรา กรุณาส่งประวัติสมัครงานและรูปถ่าย พร้อมตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

มาที่ E–mail : [email protected]

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

วันสัมภาษณ์ : จะประกาศในภายหลังผ่านทาง E-mail ของผู้สมัคร

 

ติดต่อเรา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Email : tha.hr@afs.org

โทรศัพท์ : 02–574-6197 ต่อ 802

คุณนก : 065-618-6692