Sending Officer_1year
Job Opportunities

รับสมัครงานตำแหน่ง Sending Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Sending Officer (Temporary 1 year contracts) Job Description : ทำหน้าที่ดูแลการจัดซื้อตั๋วเครื่องบิน ประสานงานกับประเทศอุปถัมภ์ ฝ่ายจัดซื้อ และบริษัทตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน / จัดการประชุมให้คําแนะนําการซื้อตั๋วเดินทางให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ทำหน้าที่ดูแลงาน Visa / จัดการประชุมให้คําแนะนําการทำใบสมัครวีซ่าแต่ละประเทศอุปถัมภ์ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง / ดูแลให้นักเรียนได้รับวีซ่าตามแผนที่กำหนด ทำหน้าที่ดูแลงาน Travel จัดการประชุมให้คําแนะนําการเดินทางให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง…

Copy of Photo Social Holi Tamp. (1)
Events

กิจกรรมค่ายศึกษาวัฒนธรรม (Cultural Orientation Camp: COC)

เอเอฟเอส ประเทศไทย จัดกิจกรรมค่ายศึกษาวัฒนธรรม (Cultural Orientation Camp: COC) สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจากนานาชาติ โดยมีการจัดกิจกรรมการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ทั้งอาหาร งานประดิษฐ์ การแสดงรำไทย และศิลปะการป้องกันตัว มวยไทย ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาสาสมัคร ศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีร่วมเป็นวิทยากร ณ หอประชุม มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

DSC00096
AFS Volunteer, News

พิธีเปิดศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์แห่งที่ 16 ณ โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) นำโดย ผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่ นางสาวธนพร จงเจริญศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ทำพิธีเปิดศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์แห่งที่ 16 ณ โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย โดยมี ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี และดร.ปราณี จันทราราชัย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นตัวแทนในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565…

เอาชนะความกลัว เชื่อมั่น และออกเดินตามความฝัน สู่โลกที่แสนกว้างใหญ่ – Alumni’s Talk น้องจอช AFS ประเทศญี่ปุ่น รุ่น 58
AFS Blog, Alumni's Talk

เอาชนะความกลัว เชื่อมั่น และออกเดินตามความฝัน สู่โลกที่แสนกว้างใหญ่ – Alumni’s Talk น้องจอช AFS ประเทศญี่ปุ่น รุ่น 58

การเติบโตท่ามกลางสังคมที่มีรูปแบบจารีตประเพณีเฉพาะ ทำให้หลาย ๆ ครั้ง ผมกลัวการที่ถูกมองว่าเรามีรสนิยมที่แตกต่าง หรือกลัวแม้แต่การแสดงความคิดเห็น ทำให้เราปิดกั้นตัวเองอยู่นาน และทำให้โลกของผมค่อย ๆ แคบลงทุกวัน จนวันที่ผมเริ่มรู้สึกว่าเราอยากออกไปสู่โลกใหม่ โลกใบที่ใหญ่กว่าเดิม แน่นอนว่า “ก้าวแรก” ในการเริ่มทำบางสิ่งบางอย่างนั้นยากเสมอ ผมไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มจากตรงไหน แต่ในที่สุดหนทางสู่โลกกว้างของผมก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เมื่อผมได้รับโอกาสในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสที่แดนอาทิตย์อุทัยหรือประเทศญี่ปุ่น (Japan) มันไม่ง่ายเลยสำหรับ Introvert ที่เป็น LGBTQIA+ ในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรม แต่ถ้าหากเรามีเชื่อมั่นในตัวเอง ลดความกังวลลงบ้าง และให้โอกาสตัวเองลองดูสักครั้ง เราอาจจะได้เจอกับโลกใหม่ที่สดใสกว่าเดิม การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนทำให้ผมมีโอกาสทำกิจกรรมต่าง ๆ…

Trafs meeting with Chairman_20220616
News

สมาคมนักเรียนเก่าเอเอฟเอส ประเทศไทย (TRAFS) เข้าพบประธานกรรมการมูลนิธิฯ

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 สมาคมนักเรียนเก่าเอเอฟเอส ประเทศไทย (TRAFS) นำโดยคุณอดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมฯ และนักเรียนเก่าเอเอฟเอส รุ่นที่ 20 ประเทศสหรัฐอเมริกา และนิวซีแลนด์ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) คุณพยอม วลัยพัชรา กรรมการ และผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิฯ เพื่อหารือถึงความร่วมมือในการสร้างสรรค์กิจกรรมระหว่างนักเรียนเก่าเอเอฟเอส ประเทศไทย นักเรียนปัจจุบัน…

Program Development Officer
Job Opportunities

รับสมัครงานตำแหน่ง Program Development Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Program Development Officer Job Description : ติดต่อประสานงาน และติดตามการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนด แสวงหาและพัฒนาโครงการใหม่ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร สนับสนุนการทำงาน ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา แก่ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลคู่แข่ง จุดเด่น จุดด้อย รวมถึงความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อดำเนินการในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพ จัดทำงบประมาณประจำปีในเรื่องของการพัฒนาโครงการ รายงานข้อบกพร่อง…

Doctor_Meeting_1_20220614 (19)
Events

Doctor Meeting 2022

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดการประชุมแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง “การตรวจสุขภาพของนักเรียนเอเอฟเอส” โดยมี ผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยนายแพทย์เจริญ ปฏิภาณเทวา กรรมการมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และบุคลากรทางการแพทย์กว่า 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศเข้าร่วม ณ โรงแรมทีเคพาเลซ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 โดยในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการทำแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพของนักเรียนเอเอฟเอส รวมไปถึงการประสานงานกับแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามหลักเกณฑ์ที่เอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์กำหนด ในโอกาสนี้…

Multimedia Designer
Job Opportunities

รับสมัครงานตำแหน่ง Multimedia Designer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Multimedia Designer (Temporary 6 months contracts) Job Description : ผลิตชิ้นงานออกแบบเพื่อใช้ในสื่อโฆษณาขององค์กร ทั้งในรูปแบบของสื่อออนไลน์, Motion Graphic และสื่อวีดีโอ รวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด คิดวิเคราะห์แคมเปญต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานออกแบบในแต่ละแคมเปญได้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีเอกลักษณ์ รวมไปถึงควบคุมดูแลชิ้นงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม…

12
News

เอเอฟเอส ประเทศไทย จับมือศูนย์การเรียนดิเอสเซนส์ – นิวตัน – โอเพ่นสคูล ลงนาม MOU

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) นำโดย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่ จับมือร่วม 3 สถาบันการศึกษา โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ Head Master นายวิวัฒน์ คติธรรมนิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนดิเอสเซนส์ นายแพทย์ธรรมศักดิ์ เอื้ออภิธร ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนนิวตัน และนายอภิธา วัลลภศิริ…