Hiring _cov for web
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Sending Officer

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Sending Officer (เจ้าหน้าที่ประจำ) Job Description : ดูแลผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศอุปถัมภ์ และประสานงานกับผู้ปกครองเอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ในกรณีต่าง ๆ ดูแลแบบอนุญาตต่างๆ การเบิกจ่าย Residence permit ของผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างการเข้าร่วมโครงการในประเทศอุปถัมภ์ ช่วยเหลือประสานงานการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศ Post Orientation เช่น ส่งเมลแจ้งทำเอกสารก่อนจบโครงการและกำหนดการประชุมปัจฉิมนิเทศ จัดทำหนังสือส่งตัวกลับเข้าเรียนในไทย ทำประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจนจบช่วยประสานงานค่ายเตรียมความความพร้อมออนไลน์ จัดค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ…

Hiring _admission mng
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Admission Manager

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Admission Manager (เจ้าหน้าที่ประจำ) Job Description : ดูแล วางแผน เจรจาจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการกับประเทศ อุปถัมภ์ และรับผิดชอบงานโครงการระยะ 1 ปี ด้านการรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การเลื่อนสถานภาพ โดยคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด วางแผนและรับผิดชอบการคัดเลือกโครงการระยะสั้น ดูแลและรับผิดชอบการคัดเลือกนักเรียนโครงการทุนต่างๆ เช่น ทุนเอเอฟเอสเต็มจำนวนทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และทุน Asia…

Hiring _cov digi mng
Job Opportunities, News

รับสมัครงานตำแหน่ง Digital Technology Manager

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Digital Technology Manager (เจ้าหน้าที่ประจำ) Job Description : วางแผนนโยบายการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร บริหารงบประมาณการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลและ IT ทั้งหมดขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ดูแลโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน IT ทั้งหมด เช่น Network, Firewall, Web Server, CCTV Computer, and Printer แสวงหา…

1
Events

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ ประชุมครูที่ปรึกษา และงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (NH23) ระยะที่ 2 ปี 2566

เมื่อวันที่ 14 – 17 กรกฎาคม 2566 ส่วนงานอุปถัมภ์ผู้เข้าร่วมโครงการนานาชาติ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ ประชุมครูที่ปรึกษา และงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (NH23) ระยะที่ 2 ปี 2566 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ แจ้งวัฒนะ กิจกรรมภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน แสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ให้นักเรียนต่างชาติได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ในขณะแลกเปลี่ยนที่เมืองไทยต่อไป ในวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2566…

v1
Events

AFS จัดประชุมหารือความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสำนักงาน AFS Vietnam

วันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2566 AFS จัดประชุมหารือความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสำนักงาน AFS Vietnam โดย Mr. Daniel Obst President & CEO at AFS Intercultural Program, Mr. Eduardo Assed Consultant, Partner Engagement & Market Development…

358120915_606663791572537_4848999189133062492_n
Events

AFS National Orientation 2023

มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย จัดงานปฐมนิเทศครั้งใหญ่ประจำปี “AFS National Orientation 2023”  ให้กับเยาวชนเอเอฟเอส ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 63 (พ.ศ. 2567-2568) งานนี้ได้รับเกียรติจากคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศ พร้อมด้วยผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิ และในปีนี้เอเอฟเอสประเทศไทยได้รับเกียรติจาก Mr. Daniel Obst President &…

ปก Hosting
Events

การประชุมครอบครัวอุปถัมภ์นักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสนานาชาติ โครงการ 1 ปี, 6 เดือน, 3 เดือน และโครงการหอพัก 1 ปี ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 66 เอเอฟเอสประเทศไทยได้จัดการประชุมครอบครัวอุปถัมภ์นักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสนานาชาติ โครงการ 1 ปี, 6 เดือน, 3 เดือน และโครงการหอพัก 1 ปี ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีการเสวนา การเตรียมความพร้อม และแชร์ประสบการณ์ในการรับอุปถัมภ์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ให้ร่วมสนุก โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะอาสาสมัครเอเอฟเอสและผู้ประสานงานศูนย์เอเอฟเอสที่ร่วมด้วยช่วยกันเป็นอย่างดี…

cover
Events

ค่ายปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา YpysNH23

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00-17.00 น. เอเอฟเอสประเทศไทยได้จัดค่ายปัจฉิมนิเทศให้กับเยาวชนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระยะ 1 ปี นักเรียนทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา YpysNH23 (the Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study, YES Program) จำนวน 9 คน โดยในกิจกรรมนี้ ได้รับเกียรติจาก Mr.Dick Custin, Counselor for…

cover
Events

ค่ายเตรียมความพร้อมเยาวชนเอเอฟเอส ระยะสั้นรุ่น 2/2566 (Short Programs) ณ ประเทศเดนมาร์ก ออสเตรเลีย และเวลส์

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เอเอฟเอส ประเทศไทยได้จัดค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะสั้นรุ่น 2/2566 (Short Programs) ณ ประเทศเดนมาร์ก ออสเตรเลีย และเวลส์ รวมนักเรียนทั้งหมด 32 คน กิจกรรมและบรรยากาศภายในค่ายเป็นไปอย่างสนุกสนาน น้องๆ ได้เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางจริง                      …