เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ได้ดำเนินการจัดการประชุมหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมเครือข่ายอาสาสมัครภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมยามดี โรงแรมเวลาดี จังหวัดอุดรธานี

โดยงานประชุมนี้ได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการ วัฒนชัย ภูมิผักแว่น รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล (เขตและศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์จังหวัดอุดรธานี) กล่าวรายงานต้อนรับคณะผู้บริหารมูลนิธิ และได้รับเกียรติจาก คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม รองประธานมูลนิธิ เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน รวมทั้งคณะกรรมการมูลนิธิ นพ.เจริญ ปฏิภาณเทวา, ผศ.พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ, คุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์, ผศ.ดร.สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์, คุณจิตรลดา หาญวรวงศ์ชัย และผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิ รวมถึงคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิ และคณะครูเครือข่ายอาสาสมัครจากภาคอีสาน รวม 8 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี, ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, หนองคาย, บึงกาฬ, สกลนคร, หนองบัวลำภู ได้เข้าร่วมการประชุม

ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเอเอฟเอส ประเทศไทย กับกลุ่มครูเครือข่ายอาสาสมัครในภาคอีสาน เพื่อช่วยกันพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นแนวทางในการพัฒนาพลเมืองโลกที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ถือว่าเป็นความร่วมมือที่แน่นแฟ้นของเอเอฟเอสและอาสาสมัคร ซึ่งได้รับความสนุกสนานและความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ในนามของมูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย ขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านจากใจจริง