เมื่อวันที่ 14 – 17 กรกฎาคม 2566 ส่วนงานอุปถัมภ์ผู้เข้าร่วมโครงการนานาชาติ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ ประชุมครูที่ปรึกษา และงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (NH23) ระยะที่ 2 ปี 2566 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ แจ้งวัฒนะ กิจกรรมภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน แสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ให้นักเรียนต่างชาติได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ในขณะแลกเปลี่ยนที่เมืองไทยต่อไป

ในวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2566 เริ่มต้นด้วยคลาสเรียนวัฒนธรรมไทย ไปจนถึงการปฐมนิเทศเรื่องกฎระเบียบและการปฏิบัติตนในขณะแลกเปลี่ยนที่เมืองไทย และยังมีการแนะนำ Host Family ของน้องๆ อีกด้วย ในช่วงเย็นน้องๆ ได้ทำกิจกรรมร้องเพลงช้าง และยังมีกิจกรรมกลุ่มสำหรับเตรียมตัวแสดงในวันต่อไป

ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 เป็นกิจกรรมประชุมครูที่ปรึกษาเพื่อให้รับทราบกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของการรับอุปถัมภ์นักเรียนแลกเปลี่ยนต่างชาติ ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมกลุ่ม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข้อเสนอแนะในการรับอุปถัมภ์ ในวันเดียวกันนี้น้องๆ นักเรียนแลกเปลี่ยนต่างชาติก็มีกิจกรรมด้วยเช่นกัน ในช่วงเช้ามีการแนะนำโรงเรียนที่น้องๆ จะได้ไปเรียนในขณะแลกเปลี่ยน ส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมคลาสเรียนภาษาไทยโดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

และกิจกรรมสำคัญของงานนี้ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ Welcome Party ในช่วงกลางคืนของวันที่ 16 มีกิจกรรมการแสดงโชว์จากน้องๆ ที่ได้ซักซ้อมกันมาถึงสองวัน และกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องๆ เข้าสู่ครอบครัว AFS Thailand อย่างเป็นทางการ