วันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2566 AFS จัดประชุมหารือความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสำนักงาน AFS Vietnam โดย Mr. Daniel Obst President & CEO at AFS Intercultural Program, Mr. Eduardo Assed Consultant, Partner Engagement & Market Development และ ผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่ มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) เดินทางร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับสถานทูต กระทรวงศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นการหารือเรื่องการเป็น volunteer กับ นักเรียนเก่าโครงการKakehashi และองค์กรต่างๆ ณ ประเทศเวียดนาม ดังนี้
– Freshfields Bruckhaus Deringer
– Marie Curie School
– Volunteer for Peace Vietnam / CSDS
– Department of international cooperation
– Italian Ambassador – Antonio Alessandro
– CYDECO
– US Embassy
– The Department of Educational and Training
– Royal Thai Embassy, Hanoi
– PACCOM

ถือว่าเป็นการหารือร่วมและเตรียมความพร้อมดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเยาวชนเวียดนามให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพต่อไป