เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) นำโดย ผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิ และ ผศ.ดร.สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์, ผศ.พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ, คุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ คณะกรรมการมูลนิธิ รวมถึงคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ท่านวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และคณะตัวแทนผู้บริหารจากสำนักงานศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี

โดยร่วม พูดคุย หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดอุดรธานี เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณค่าต่อไป


ในโอกาสนี้ ได้มีนักเรียนเก่าเอเอฟเอส ประเทศเดนมาร์ก รุ่นที่ 50 ซึ่งสอบติดเป็นปลัดอำเภอ และมาช่วยราชการรองผู้ว่าฯ อุดรธานี รวมทั้ง รศ.ดร.กฤติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี ซึ่งทั้งสามีและลูก ๆ ทั้ง 3 คน เป็นนักเรียนเก่าเอเอฟเอส จึงได้มีโอกาสเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์การเป็นนักเรียนเก่าในครั้งนี้ด้วย

ถือว่าเป็นเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ที่ได้โอกาสที่ดีในการนำเเผนงาน ข้อเสนอแนะจากการหารือร่วมมาพัฒนาโครงการและสานสัมพันธ์กับอาสาสมัครของมูลนิธิในอนาคต