INT_5918
News

AFS Graduation Day 2023

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 เอเอฟเอส ประเทศไทย ได้จัดงาน AFS Graduation Day 2023 ณ ห้อง Sapphire 204 – 205 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เอเอฟเอสขอเเสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเเละมีความยินดีที่ได้มีโอกาสส่งต่อความสำเร็จ และสร้างคุณค่าในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนกับเอเอฟเอส โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้อง ๆ จะได้นำประสบการณ์จากการเรียนรู้วัฒนธรรมจากต่างแดนตลอดระยะเวลา 1 ปี…

383830439_649715450600704_1178913660762073146_n
News

เอเอฟเอสหารือความร่วมมือกับ BLCU ปักกิ่งเพื่อพัฒนาโครงการ 18+ ในปี 2024 เเละเข้าร่วมประชุมหารือกับ AFS China

เมื่อวันที่ 18 – 23 ก.ย. 66 มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย นำโดยคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการมูลนิธิ, รศ.ดร.สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์,คุณพนิดา เทพกาญจนา กรรมการมูลนิธิ, ผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับ BLCU ปักกิ่งเพื่อพัฒนาโครงการ 18+ ในปี 2024 เเละเข้าร่วมประชุมหารือกับ AFS China นับว่าเป็นการหารือเตรียมความพร้อมร่วมกัน เพื่อผลักดันการดำเนินงานด้านการส่งเสริมเเละพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพต่อไป…

383751858_649162630655986_4398329496392547034_n
News

กทม. ผนึกกำลังเอเอฟเอส ประเทศไทยปั้นโรงเรียนสู่โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาพลเมืองโลก

กทม. ผนึกกำลังเอเอฟเอส ประเทศไทยปั้นโรงเรียนสู่โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาพลเมืองโลก ช่วงเช้าของวันที่ 27 กันยายน 2566 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรรมการมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร และเอเอฟเอส ประเทศไทย ว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนานักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก ณ ศาลาว่าการ กทม. โดยความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีองค์ความรู้และเข้าใจเรื่องการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Intercultural…

378171844_645707744334808_3388488683934528670_n
News

นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศอิตาลีและนักเรียนไทยโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เข้าร่วมประกวดการออกแบบชุดผ้าไหมไทย

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 น้อง Alessio หรือน้องภูผา นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศอิตาลี น้องตะวันและน้องมิ่งขวัญ นักเรียนไทย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ เข้าร่วมประกวดการออกแบบชุดผ้าไหมไทย ณ งาน “LOVE เยาวชนคนชัยภูมิ” ผลการประกวด น้อง Alessio ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 น้องตะวัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 น้องมิ่งขวัญ ได้รับรางวัลชมเชย “ผ้าไหมไทย” นับว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ลํ้าค่าและบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย เอเอฟเอสจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและร่วมส่งเสริมการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างเยาวชนชาวไทยและชาวต่างชาติในครั้งนี้

cov intern ads
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Advertising Media & Graphic Design Internship

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Advertising Media & Graphic Design Job Description : ประสานงาน วางเเผน ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในสื่อโฆษณาขององค์กร ทั้งในรูปแบบของสื่อออนไลน์, Motion Graphic และสื่อวีดีโอ รวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด สร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงานโฆษณาอย่างไม่หยุดนิ่ง และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กร จัดทำแผนประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนและส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร…

cover
News

เอเอฟเอส ประเทศไทยเดินทางเข้าเยี่ยมเอเอฟเอสเขต และเอเอฟเอสศูนย์ฝ่ายอุปถัมภ์ ณ พื้นที่ 3 โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) นำโดย คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม รองประธานมูลนิธิ, นพ.เจริญ ปฏิภาณเทวา, ผศ.พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ, คุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์, รศ.ดร.สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์,คุณจิตรลดา หาญวรวงศ์ชัย คณะกรรมการมูลนิธิ และผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิ รวมถึงคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ได้มีภารกิจในการเดินทางเข้าเยี่ยมเอเอฟเอสเขต และเอเอฟเอสศูนย์ฝ่ายอุปถัมภ์ ณ พื้นที่ 3…

web banner
News

การประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเครือข่ายอาสาสมัครภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ได้ดำเนินการจัดการประชุมหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมเครือข่ายอาสาสมัครภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมยามดี โรงแรมเวลาดี จังหวัดอุดรธานี โดยงานประชุมนี้ได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการ วัฒนชัย ภูมิผักแว่น รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล (เขตและศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์จังหวัดอุดรธานี) กล่าวรายงานต้อนรับคณะผู้บริหารมูลนิธิ และได้รับเกียรติจาก คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม รองประธานมูลนิธิ เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน รวมทั้งคณะกรรมการมูลนิธิ นพ.เจริญ…

cover web
News

Regional visit Udon Thani

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) นำโดย คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม รองประธานมูลนิธิ, นพ.เจริญ ปฏิภาณเทวา, ผศ.พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ, คุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์, ผศ.ดร.สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์,คุณจิตรลดา หาญวรวงศ์ชัย คณะกรรมการมูลนิธิ และผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิ รวมถึงคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิ เข้าพบ รองผู้อำนวยการวัฒนชัย ภูมิผักแว่น รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูอาจารย์อาสาสมัครผู้ประสานงานเขต…

cover
News

เอเอฟเอส ประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และคณะฯ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) นำโดย ผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิ และ ผศ.ดร.สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์, ผศ.พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ, คุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ คณะกรรมการมูลนิธิ รวมถึงคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ท่านวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และคณะตัวแทนผู้บริหารจากสำนักงานศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยร่วม พูดคุย หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดอุดรธานี เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณค่าต่อไป ในโอกาสนี้…