S__71221343
Events, News

AFS Regional Spirit Strengthening Workshop 2019 ภาคเหนือ

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ AFS Regional Spirit Strengthening Workshop 2019 ภาคเหนือ จ.ลำพูน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2562 ณ โรงแรมลำพูนวิลล์ จ.ลำพูน ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านประธานเอฟเอสเขตลำพูน ผอ.สุพล ประสานศรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด…

IMG_1730x (1)
Events, News

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง วิทยาเขตปักกิ่ง

  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง วิทยาเขตปักกิ่ง (Beijing Language and Culture University, Beijing Campus) จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง…

IMG_1642
Events, News

AFS Regional Spirit Strengthening Workshop 2019 ภาคใต้ จ.กระบี่

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ AFS Regional Spirit Strengthening Workshop 2019 ภาคใต้ จ.กระบี่ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช รีสิอร์ท จ.กระบี่ โดยงานนี้มีอาสาสมัครเข้าร่วมประชุมกว่า 70…

International-Application-Form
News

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการระยะ 1 ปี

ใบสมัครนานาชาติ ใบสมัครนานาชาติ สำหรับผู้สอบผ่านการคัดเลือก โครงการระยะ 1 ปี เท่านั้น ผู้สอบผ่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครนานาชาติ เพื่อนำไปกรอกข้อมูลและนำส่งมูลนิธิตามวันเวลาที่มูลนิธิกำหนด (International Application Form) Download

step-regis-ORT
News

การรายงานตัวเข้าร่วมปฐมนิเทศ โครงการระยะ 1 ปี

การรายงานตัวเข้าร่วมปฐมนิเทศ โครงการระยะ 1 ปี 1.กรอกแบบฟอร์ม สำหรับผู้สอบผ่านการคัดเลือก ทั้งตัวจริง และสำรอง รายงานตัวเพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศ โดยกรอกแบบฟอร์มรายงานตัวเข้าร่วมการปฐมนิเทศทางออนไลน์ คลิกที่นี่ 2.ปริ้นบัตรเข้างาน ปริ้นบัตรประจำตัวเข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน (ปริ้น หรือถ่ายรูปเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือ) 3.เพิ่มผู้ร่วมงาน กรอกรายละเอียดสำหรับผู้ที่จะมาร่วมปฐมนิเทศ…

DSC9668
AFS Volunteer, Events

AFS April Meeting 2019

ภาพบรรยากาศงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการรับสมัครและสอบคัดเลือก โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 59 (พ.ศ.2563-2564) ระหว่างวันศุกร์ที่ 26 ถึงวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ณ โรงแรมทีเคพาเลซ  พิธีเปิดโดยคุณสนั่น อังอุบลกุล…

original_20190321225640
Events

AFS Thailand Forum 2019 : มุมมองนักเรียนเก่า AFS กับการพัฒนาประเทศ

มีโอกาสไปร่วมงาน AFS Forum  2019  ในหัวข้อเรื่อง “มุมมองนักเรียนเก่า AFS กับการพัฒนาประเทศ”  จัดขึ้น เมื่อวันที่ 15  มีนาคม  2562 ณ หอประชุมเอเอฟเอส สำนักงานมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรม สัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)  จังหวัดนนทบุรี…

Work with us
News, Uncategorized

Work with us

สนใจส่งใบสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ [email protected] มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ 31 หมู่ที่ 9 ถนนประชาชื่น ต.บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 เบอร์โทรศัพท์ 02-5746197 (อัตโนมัติ 11…

for-websit
AFS Volunteer, Events

AFS & VTP มอบเงินบริจาคแด่ศิริราชมูลนิธิ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทยร่วมกับคณะครูผู้เคยเข้าร่วมโครงการเอเอฟเอสแลกเปลี่ยนครูฝึกงานในโรงเรียน ณ ต่างประเทศ (Visiting Teacher Program) เข้ามอบเงินจำนวน 65,000 บาท แด่ศิริราชมูลนิธิ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ในวันที่ 5 มกราคม 2562