เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) นำโดย คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม รองประธานมูลนิธิ, นพ.เจริญ ปฏิภาณเทวา, ผศ.พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ, คุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์, ผศ.ดร.สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์,คุณจิตรลดา หาญวรวงศ์ชัย คณะกรรมการมูลนิธิ และผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิ
รวมถึงคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิ เข้าพบ รองผู้อำนวยการวัฒนชัย ภูมิผักแว่น รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูอาจารย์อาสาสมัครผู้ประสานงานเขต ณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

เพื่อร่วมการประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวทาง การพัฒนาและดูแลนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอเอฟเอส รวมถึงการพัฒนาการดูแลเครือข่ายอาสาสมัครให้มีความเข้มแข็ง และมีความพร้อมสำหรับการพัฒนาพลเมืองโลกในอนาคตต่อไป

พร้อมทั้ง ได้มีการจัดกิจกรรม School Road Show ประชาสัมพันธ์ข้อมูล รายละเอียดโครงการต่าง ๆ ของเอเอฟเอส อาทิ ค่ายภาษาและวัฒนธรรม จอหงวน รุ่นที่ 3, ค่าย AFSer Junior Camp รุ่นที่ 4, โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น และโครงการแลกเปลี่ยนระยะ 1 ปี ประเทศจีน รอบพิเศษ ให้กับนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ รวมไปถึงมีการจัดกิจกรรมแจกของรางวัล เพื่อสร้างความสนุกสนาน และกระชับความสัมพันธ์กับน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง