เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 66 เอเอฟเอสประเทศไทยได้จัดการประชุมครอบครัวอุปถัมภ์นักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสนานาชาติ โครงการ 1 ปี, 6 เดือน, 3 เดือน และโครงการหอพัก 1 ปี ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีการเสวนา การเตรียมความพร้อม และแชร์ประสบการณ์ในการรับอุปถัมภ์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ให้ร่วมสนุก โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะอาสาสมัครเอเอฟเอสและผู้ประสานงานศูนย์เอเอฟเอสที่ร่วมด้วยช่วยกันเป็นอย่างดี