จอหงวน-10
News

ค่ายภาษาและวัฒนธรรม จอหงวน รุ่นที่ 3

จบไปแล้วกับค่ายค่ายภาษาและวัฒนธรรม จอหงวน รุ่นที่ 3 ณ หอประชุม เอเอฟเอส ประเทศไทย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุก สุดมันส์ น้อง ๆได้ปล่อยพลังกันอย่างเต็มที่ เเละที่สำคัญได้รับความรู้ทั้งภาษาเเละวัฒนธรรมจีนไปแบบเต็ม ๆ อาทิ พัฒนาทักษะด้านภาษาจีน เพื่อเป็นการต่อยอดการใช้ภาษาในอนาคต เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมจีน ผ่านกิจกรรมที่ได้ลงมือทำจริง เห็นจริง เข้าใจได้จริง เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศจีน กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากรุ่นพี่นักเรียนเก่า AFS ประเทศจีน กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning…

7
News

AFSer Junior Camp #4

จบไปแล้วกับค่าย AFSer Junior Camp #4 เมื่อวันที่ 14-15 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ หอประชุม เอเอฟเอส ประเทศไทย บรรยากาศภายในค่าย น้อง ๆ ได้รับความสนุกสนานพร้อมกับทักษะความรู้แบบจัดหนักจัดเต็มผ่านการเรียนรู้กิจกรรม (Active Learning) และฝึก Soft Skills ที่จำเป็นในยุคศตวรรษที่ 21 ได้แก่ Interpersonal: ฝึกทักษะสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล Critical thinking:…

homecoming 07102023 (4)
News

งานคืนสู่เหย้า เอเอฟเอส (AFS Homecoming 2023)

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา นายแพทย์เจริญ ปฏิภาณเทวา กรรมการมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานคืนสู่เหย้าเอเอฟเอส (AFS Homecoming YP22)ซึ่งจัดขึ้นในธีม AFS Barbenheimer Prom Night ณ ห้อง Sapphire 204-205 อาคาร Impact Forum ชั้น 2 Impact เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี…

INT_5918
News

AFS Graduation Day 2023

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 เอเอฟเอส ประเทศไทย ได้จัดงาน AFS Graduation Day 2023 ณ ห้อง Sapphire 204 – 205 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เอเอฟเอสขอเเสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเเละมีความยินดีที่ได้มีโอกาสส่งต่อความสำเร็จ และสร้างคุณค่าในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนกับเอเอฟเอส โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้อง ๆ จะได้นำประสบการณ์จากการเรียนรู้วัฒนธรรมจากต่างแดนตลอดระยะเวลา 1 ปี…

383830439_649715450600704_1178913660762073146_n
News

เอเอฟเอสหารือความร่วมมือกับ BLCU ปักกิ่งเพื่อพัฒนาโครงการ 18+ ในปี 2024 เเละเข้าร่วมประชุมหารือกับ AFS China

เมื่อวันที่ 18 – 23 ก.ย. 66 มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย นำโดยคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการมูลนิธิ, รศ.ดร.สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์,คุณพนิดา เทพกาญจนา กรรมการมูลนิธิ, ผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับ BLCU ปักกิ่งเพื่อพัฒนาโครงการ 18+ ในปี 2024 เเละเข้าร่วมประชุมหารือกับ AFS China นับว่าเป็นการหารือเตรียมความพร้อมร่วมกัน เพื่อผลักดันการดำเนินงานด้านการส่งเสริมเเละพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพต่อไป…

383751858_649162630655986_4398329496392547034_n
News

กทม. ผนึกกำลังเอเอฟเอส ประเทศไทยปั้นโรงเรียนสู่โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาพลเมืองโลก

กทม. ผนึกกำลังเอเอฟเอส ประเทศไทยปั้นโรงเรียนสู่โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาพลเมืองโลก ช่วงเช้าของวันที่ 27 กันยายน 2566 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรรมการมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร และเอเอฟเอส ประเทศไทย ว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนานักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก ณ ศาลาว่าการ กทม. โดยความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีองค์ความรู้และเข้าใจเรื่องการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Intercultural…

378171844_645707744334808_3388488683934528670_n
News

นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศอิตาลีและนักเรียนไทยโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เข้าร่วมประกวดการออกแบบชุดผ้าไหมไทย

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 น้อง Alessio หรือน้องภูผา นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศอิตาลี น้องตะวันและน้องมิ่งขวัญ นักเรียนไทย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ เข้าร่วมประกวดการออกแบบชุดผ้าไหมไทย ณ งาน “LOVE เยาวชนคนชัยภูมิ” ผลการประกวด น้อง Alessio ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 น้องตะวัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 น้องมิ่งขวัญ ได้รับรางวัลชมเชย “ผ้าไหมไทย” นับว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ลํ้าค่าและบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย เอเอฟเอสจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและร่วมส่งเสริมการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างเยาวชนชาวไทยและชาวต่างชาติในครั้งนี้

cov intern ads
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Advertising Media & Graphic Design Internship

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Advertising Media & Graphic Design Job Description : ประสานงาน วางเเผน ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในสื่อโฆษณาขององค์กร ทั้งในรูปแบบของสื่อออนไลน์, Motion Graphic และสื่อวีดีโอ รวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด สร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงานโฆษณาอย่างไม่หยุดนิ่ง และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กร จัดทำแผนประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนและส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร…

cover
News

เอเอฟเอส ประเทศไทยเดินทางเข้าเยี่ยมเอเอฟเอสเขต และเอเอฟเอสศูนย์ฝ่ายอุปถัมภ์ ณ พื้นที่ 3 โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) นำโดย คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม รองประธานมูลนิธิ, นพ.เจริญ ปฏิภาณเทวา, ผศ.พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ, คุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์, รศ.ดร.สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์,คุณจิตรลดา หาญวรวงศ์ชัย คณะกรรมการมูลนิธิ และผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิ รวมถึงคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ได้มีภารกิจในการเดินทางเข้าเยี่ยมเอเอฟเอสเขต และเอเอฟเอสศูนย์ฝ่ายอุปถัมภ์ ณ พื้นที่ 3…