เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 66 ถึงวันที่ 1 มิ.ย. 66 เอเอฟเอสประเทศไทย นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่ และเจ้าหน้าที่เอเอฟเอส ได้เข้าพบปะผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนและมหาวิทยาลัยในเขตภาคใต้ ซึ่งได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายมัธยม) จังหวัดปัตตานี, วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา, โรงเรียนวรนารีเฉลิม, และโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ได้มีการพูดคุยปรึกษาหารือและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยน ไปจนถึงจัดกิจกรรม Road show ในโรงเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ ให้กับนักเรียน และยังมีการจัดกิจกรรม Workshop ให้กับครูอาสาสมัครในโรงเรียนเขตภาคใต้ นอกจากการพบปะผู้บริหารและคณาจารย์ตามโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในเขตภาคใต้แล้ว ยังได้รับเกียรติจากท่านพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเปิดจวนผู้ว่าฯต้อนรับผู้อำนวยการใหญ่เอเอฟเอส และคณะ เนื่องในโอกาสมาเยือนจังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. เอเอฟเอส ประเทศไทย นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่ เจ้าหน้าที่ และน้องนักเรียนเก่าเอเอฟเอส เข้าพบผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายมัธยม) เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนในปัจจุบันและในอนาคต รวมไปถึงพบคุณครูปานใจ แสงศิลา อาสาสมัครเอเอฟเอส ที่ช่วยเป็นกำลังสำคัญให้เอเอฟเอสมาโดยตลอด ก่อนจะเกษียณอายุราชการในปีนี้

ต่อมาเมื่อเวลา14.30 น. ท่านพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเปิดจวนผู้ว่าฯต้อนรับผู้อำนวยการใหญ่เอเอฟเอส และคณะ เนื่องในโอกาสมาเยือนจังหวัดปัตตานี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ผู้อำนวยการใหญ่และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ได้เข้าพบคณาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อร่วมกันประชุมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างมูลนิธิและมหาวิทยาลัย เรื่องการบูรณาการองค์ความรู้ Intercultural Learning ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาต่อไปในอนาคต

ในเวลา 11.00 น. เข้าพบผู้อำนวยการและคุณครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม เพื่อแนะนำและอัพเดทโครงการเอเอฟเอส โดยทางโรงเรียนให้ความสนใจในส่วนของการรับอุปถัมภ์นักเรียน

ต่อมาเวลา 13.00 น. กิจกรรม Road show โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ทั้งนี้ผู้อำนวยการเสรี อินทร์คงและคุณครูผู้ประสานงานมาร่วมให้การต้อนรับกิจกรรม Roadshow ของ AFS อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ได้มีการจัดกิจกรรม Volunteer Workshop ให้กับครูอาสาสมัครในเขตภาคใต้ ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โดยมีพิธีเปิดการประชุมซึ่งกล่าวต้อนรับโดยดร.อุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และกล่าววัตถุประสงค์การประชุมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่เอเอฟเอส ประเทศไทย บรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่น และกิจกรรม Workshop ได้รับความสนใจจากคณะครูอาสามัคร