กทม. ผนึกกำลังเอเอฟเอส ประเทศไทยปั้นโรงเรียนสู่โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาพลเมืองโลก
ช่วงเช้าของวันที่ 27 กันยายน 2566 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรรมการมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร และเอเอฟเอส ประเทศไทย ว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนานักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก ณ ศาลาว่าการ กทม.
โดยความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีองค์ความรู้และเข้าใจเรื่องการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Intercultural Learning) รวมทั้งเพื่อช่วยส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีทักษะด้านความฉลาดทางวัฒนธรรม (CQ: Cultural Intelligence) เพื่อก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ
โดยมีนางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อํานวยการสํานักการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ ร่วมพิธี
นับว่าเป็นความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและเป็นการปลูกเม็ดพันธุ์การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสังคมและโลกอย่างยั่งยืน