เมื่อวันที่ 18 – 23 ก.ย. 66 มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย นำโดยคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการมูลนิธิ, รศ.ดร.สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์,คุณพนิดา เทพกาญจนา กรรมการมูลนิธิ, ผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับ BLCU ปักกิ่งเพื่อพัฒนาโครงการ 18+ ในปี 2024 เเละเข้าร่วมประชุมหารือกับ AFS China นับว่าเป็นการหารือเตรียมความพร้อมร่วมกัน เพื่อผลักดันการดำเนินงานด้านการส่งเสริมเเละพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพต่อไป
นอกจากนี้ ได้พบปะเเละร่วมพูดคุยกับนักเรียนเก่า AFS รุ่น 57 – 58 ซึ่งปัจจุบันศึกษาต่ออยู่ที่ Peking University อีกด้วย