123844256_372091487374045_2883780588302426127_o
Events, News

AFS-VTP CSR 2020

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มครูผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการเอเอฟเอสแลกเปลี่ยนครูฝึกงานในโรงเรียน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (AFS Visiting Teachers Program: AFS-VTP) ได้จัดกิจกรรม AFS -VTP : CSR’ 2020 เติมความสุข แต่งแต้มความฝันให้น้อง โดยการมอบของใช้ และบริจาคทรัพย์ให้กับผู้หญิงและเด็ก ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ (บ้านพักฉุกเฉิน…

ข้อมูลอัพเดทสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)
News

อัพเดท สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) (21 ก.ย. 2563)

ประกาศสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) วันที่ 21 กันยายน 2563 เรื่องการเดินทางกลับของนักเรียนในโครงการ ณ ขณะนี้ เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอเรียนแจ้งสถานการณ์ดังนี้   นักเรียนเอเอฟเอส รุ่นที่ 58 ภาคพื้นทวีปเหนือ สาธารณรัฐปารากวัย จำนวน 2 คน และภาคพื้นทวีปใต้ รุ่นที่ 59 จำนวน 1 คน เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20…

ข้อมูลอัพเดทสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) (1)
News

อัพเดท สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) (31 ก.ค. 2563)

ประกาศสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่องการเดินทางกลับของนักเรียนในโครงการ ณ ขณะนี้ เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอเรียนแจ้งสถานการณ์ดังนี้ กลุ่มนักเรียนเอเอฟเอส รุ่นที่ 58 ภาคพื้นทวีปเหนือ สาธารณรัฐโคลอมเบีย จำนวน 3 คน เดินทางกลับถึงประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาโดยสวัสดิภาพ ขณะนี้ได้เข้ารับการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคตามระเบียบรัฐบาล ณ โรงแรม…

Events, News

ประมวลภาพสอบข้อเขียนโครงการระยะ 1 ปี รุ่น 60

ประมวลภาพการสอบข้อเขียน โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่น 60 จากทั่วประเทศ  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฏาคม 2563 คลิกเพื่อดูรูป

ข้อมูลอัพเดทสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) (1)
News

อัพเดท สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) (19 ก.ค. 2563)

ประกาศสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เรื่องการเดินทางกลับของนักเรียนในโครงการ ณ ขณะนี้ เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอเรียนแจ้งสถานการณ์ดังนี้ กลุ่มนักเรียนเอเอฟเอส รุ่นที่ 58 ภาคพื้นทวีปเหนือ สาธารณรัฐปานามา จำนวน 3 คน ที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติตัวตามระเบียบรัฐบาลในการ State Quarantine ณ…

ข้อมูลอัพเดทสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)_10JUNE2020 (1)
News

อัพเดท สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) (10 มิ.ย. 2563)

ประกาศสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ตามที่ได้มีประกาศเรื่องรายละเอียดการเดินทางกลับของนักเรียนประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เอเอฟเอส ประเทศไทยขอเรียนให้ทราบความคืบหน้าเพิ่มเติมดังนี้   นักเรียนได้เดินทางออกจากประเทศเม็กซิโกเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ด้วยเที่ยวบิน KL686 เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพด้วยเที่ยวบิน KL875 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 12.25 น.…

ข้อมูลอัพเดทสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)
News

อัพเดท สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) (8 มิ.ย. 2563)

ประกาศสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เรื่องการเดินทางกลับของนักเรียนในโครงการ ณ ขณะนี้ เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอเรียนแจ้งสถานการณ์ดังนี้ กลุ่มนักเรียนประเทศอาร์เจนตินา จำนวน 50 คน และประเทศอุรุกวัย จำนวน 2 คน ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติตัวตามระเบียบรัฐบาลในการ State Quarantine ณ…

News

สารจากประธาน มูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

  สารจากประธานมูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ทั่วโลกที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีและยังทวีความรุนแรงมากขึ้นจนถึงปัจจุบัน เป็นเหตุให้หลายประเทศใช้มาตรการการปิดประเทศอันมีผลต่อการเดินทางจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์การท่องเที่ยวหรือการศึกษาต่อต่างประเทศ นอกจากนี้การแพร่ระบาดยังส่งผลไปถึงการปิดโรงเรียนในทุกประเทศทั่วโลกอีกด้วย ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการระบาดของโรคจะสิ้นสุดได้ในเวลาใด สถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินงานของเอเอฟเอสสากล เอเอสเอฟประเทศอุปถัมภ์ และเอเอฟเอสประเทศไทยเช่นกัน เนื่องจากโครงการของเอเอฟเอสเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนานาชาติ ทั้งการส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการในต่างประเทศกว่า 50 ประเทศ และการรับนักเรียนนานาชาติมาอุปถัมภ์ในประเทศไทย ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของเยาวชนซึ่งเป็นสิ่งที่เอเอฟเอสให้ความสําคัญสูงสุด เอเอฟเอส สากลจึงได้ประกาศยุติโครงการทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 โดยในส่วนของเอเอฟเอสประเทศไทยมิได้นิ่งนอนใจเร่งดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อนำนักเรียนกลับประเทศไทยด้วยความปลอดภัย โดยได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนดังนี้ 1. กลุ่มนักเรียนนานาชาติที่อุปถัมภ์ในประเทศไทยจำนวน 104…

ข้อมูลอัพเดทสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) (1)
News

อัพเดท สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) (21 พ.ค. 2563)

ประกาศสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) วันที่ 21 พฤษภาคม 2563   ตามที่ได้มีประกาศเรื่องรายละเอียดการเดินทางกลับของนักเรียนประเทศอาร์เจนตินา และประเทศอุรุกวัย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เอเอฟเอส ประเทศไทยขอเรียนให้ทราบความคืบหน้าเพิ่มเติมดังนี้   นักเรียนได้เดินทางออกจากประเทศอาร์เจนตินาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ด้วยเที่ยวบินพิเศษเที่ยวบินที่ LA7966 เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพด้วยเที่ยวบินพิเศษเที่ยวบินที่ KL875 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา…