จบไปแล้วกับค่าย AFSer Junior Camp #4 เมื่อวันที่ 14-15 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ หอประชุม เอเอฟเอส ประเทศไทย

บรรยากาศภายในค่าย น้อง ๆ ได้รับความสนุกสนานพร้อมกับทักษะความรู้แบบจัดหนักจัดเต็มผ่านการเรียนรู้กิจกรรม (Active Learning) และฝึก Soft Skills ที่จำเป็นในยุคศตวรรษที่ 21 ได้แก่

 • Interpersonal: ฝึกทักษะสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
 • Critical thinking: ฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 • Empathy: ฝึกทักษะการเข้าใจผู้อื่น
 • Creative thinking: ฝึกวิธีคิดเชิงสร้างสรรค์
 • Presentation skill: ฝึกทักษะการนำเสนอ
 • Leadership skill: ฝึกทักษะการเป็นผู้นำ

จัดเต็มความรู้ด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ผ่านหัวข้อ “diversity” ซึ่งเป็นความรู้ที่สำคัญและจำเป็นในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ซึ่งสามารถเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ

 • Concepts of diversity: ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • Understanding diversity of thoughts: เรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจความคิดที่หลากหลาย
 • Cultural understanding: เรียนรู้เพื่อเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม

เตรียมพัฒนาศักยภาพสู่การเป็น Active Global Citizens สร้างความตระหนักรู้ถึงประเด็นปัญหาสำคัญของโลก

 • Globalization: รู้จักกับโลกาภิวัฒน์
 • Global citizenship: รู้จักการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
 • Global issues: ตระหนักถึงประเด็นปัญหาสำคัญของโลก

พร้อมรับฟังประสบการณ์แลกเปลี่ยนต่างประเทศจากรุ่นพี่นักเรียนเก่าเอเอฟเอส

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่