เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) โดยการนำของประธานมูลนิธิ นายสนั่น อังอุบลกุล  จัดงาน AFS Thailand Forum 2023: Power of Network ณ หอประชุมเอเอฟเอส ถนนประชาชื่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักเรียนเก่ากับเอเอฟเอส ทั้งคณะกรรมการ และแขกผู้มีเกียรติ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย

โดย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการมูลนิธิ ซึ่งเป็นนักเรียนเก่าเอเอฟเอส รุ่นที่ 4 และปัจจุบันเป็นประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงานและกล่าวปาฐกถาหัวข้อ “Thailand Economics Outlook 2024” เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจเพื่อเปิดมุมมองให้กับนักเรียนเก่าเอเอฟเอสที่อยู่ในแวดวงธุรกิจในการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และนักเรียนเก่าในโครงการเอเอฟเอสที่ประสบความสำเร็จ จากการนำประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ กลับมาต่อยอดในการสร้างธุรกิจร่วมบรรยายในงานนี้ อาทิ

  • คุณกวิน นิทัศนจารุกุล ปานามา รุ่น 40 CEO และผู้ก่อตั้ง Otteri wash & dry บริษัท K-nex Corporation Co.,Ltd. ร่วมบรรยายพิเศษหัวข้อ “การขยายธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ”
  • คุณนลินี หอบรรลือกิจ โบลิเวีย รุ่น 54 ธุรกิจเมล็ดเจียนำเข้า คุณนพรดา จงนำเจริญชัย จีน รุ่น 53 ธุรกิจนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน และ Influencer (KOL) เเละคุณศรัณญ์ สิทธิชาติ ชิลี รุ่น 53 ธุรกิจร้านอาหาร (ร้านเนื้อเหนือ) ร่วมเสวนาในหัวข้อจุดประกายไอเดียธุรกิจจากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน โดยมี คุณฐานุตร์ ปิ่มหทัยวุฒิ อเมริกา รุ่น 44 Manager and Cyber Security Lead Consultant, NTT Data Co., Ltd. และ Chief Executive Officer, Thaitan Drilling Co., Ltd.  เป็นผู้ดำเนินรายการ

ทั้งนี้นายสนั่น กล่าวทิ้งท้ายว่า นักเรียนทุนของเอเอฟเอสมีส่วนช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพราะ เป็น start up และเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่มากมาย ดังนั้น ศิษย์เก่าของเราพร้อมจะผลักดันภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแน่นอน

ด้าน ผศ. ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิเอเอฟเอส ได้พูดถึงมุมมองการพัฒนาโครงการและเปลี่ยนที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาธุรกิจในอนาคตว่า “ตลอดระยะเวลา 61 ปีที่ผ่านมา เรามีนักเรียนเก่าที่ได้รับทุนจากมูลนิธิเอเอฟเอส กว่า 28,000 คน วันนี้เป็นการรวมตัวของนักเรียนเก่าในภาคธุรกิจ เพื่อแชร์ประสบการณ์แนวทางการดำเนินธุรกิจ พร้อมกิจกรรมในการสร้างเครือข่ายต่อไป และในส่วนปีนี้ ทางมูลนิธิก็จะมีการคัดเลือกนักเรียนทุนเอเอฟเอสโดยเน้นไปที่ความฉลาดทางวัฒนธรรม (Cultural Intelligence) คือการยอมรับความหลากหลาย ความแตกต่างในโลกยุคดิจิตอลแบบนี้ครับ”

“สำหรับน้องๆ เยาวชนที่กำลังมองหาโอกาสพัฒนาตัวเอง ก็สามารถติดตามข่าวสารของมูลนิธิได้ตลอด ทั้งโครงการระยะสั้น โครงการระยะยาวรวมไปถึงโครงการออนไลน์อีกด้วยครับ” ผศ. ดร.วัชรพจน์กล่าวทิ้งท้าย

เอเอฟเอส ประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงกำไรซึ่งดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชนไทยกับนานาชาติกว่า    45 ประเทศทั่วโลก เป็นระยะเวลา 61 ปี ปัจจุบันมีนักเรียนเก่ามากกว่า 28,000 คน อยู่ในหลากหลายสาขาวิชาชีพ     อาทิ นักธุรกิจ ข้าราชการ บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรทางการศึกษา นักการทูต เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนระยะ 1 ปี โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม โครงการออนไลน์ และการรับอุปถัมภ์นักเรียนต่างชาติซึ่งส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณค่าและมีคุณภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDG) ขององค์การสหประชาชาติ

นอกจากนี้ ยังมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนเก่า เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร และพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืน