จบไปแล้วกับค่ายค่ายภาษาและวัฒนธรรม จอหงวน รุ่นที่ 3

ณ หอประชุม เอเอฟเอส ประเทศไทย

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุก สุดมันส์ น้อง ๆได้ปล่อยพลังกันอย่างเต็มที่ เเละที่สำคัญได้รับความรู้ทั้งภาษาเเละวัฒนธรรมจีนไปแบบเต็ม ๆ อาทิ

  • พัฒนาทักษะด้านภาษาจีน เพื่อเป็นการต่อยอดการใช้ภาษาในอนาคต
  • เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมจีน ผ่านกิจกรรมที่ได้ลงมือทำจริง เห็นจริง เข้าใจได้จริง
  • เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศจีน
  • กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากรุ่นพี่นักเรียนเก่า AFS ประเทศจีน
  • กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านการลงมือทำ ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ มากมาย