จบไปแล้วกับค่ายพัฒนาศักยภาพ Global Citizen Youth Camp รุ่นที่ 5

ณ หอประชุม เอเอฟเอส ประเทศไทย

ตลอดระยะเวลาทั้ง 2 วันเต็มที่น้อง ๆ ได้มาร่วมได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 5 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุก สุดมันส์ น้อง ๆ ได้ปล่อยพลังกันอย่างเต็มที่ และที่สำคัญได้รับความรู้ไปแบบเต็ม ๆ อาทิ

  • ความรู้ด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมต่าง ๆ เรียนรู้และฝึก Soft Skills ที่จำเป็นในยุคศตวรรษที่ 21
  • กิจกรรมเตรียมความพร้อม พัฒนาศักยภาพสู่การเป็น Active Global Citizens อย่างมีคุณภาพในอนาคต
  • ทดลองทำ Mini Project เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงประเด็นปัญหาสำคัญของโลก
  • ได้พบปะ และพูดคุยกับรุ่นพี่นักเรียนเก่า AFS จากนานาประเทศ พร้อมแชร์ประสบการณ์และเคล็ดลับต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด