เมื่อวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) นำโดย คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม รองประธานมูลนิธิ นพ. เจริญ ปฏิภาณเทวา ผศ. พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ คุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ รศ.ดร.สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ คุณพนิดา เทพกาญจนา คุณจิตรลดา หาญวรวงศ์ชัย และผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิ รวมถึงคณะเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางเพื่อเข้าร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพูดคุยหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงเเนวทางการพัฒนาการศึกษาให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดระยอง อาทิ ศึกษาธิการจังหวัดระยอง โรงเรียนระยองวิทยาคม(เอเอฟเอสเขตระยอง) ศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

นอกจากนี้ เอเอฟเอส ได้จัดประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมเครือข่ายอาสาสมัครภาคตะวันออก ประจำปี 2566 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ แอนด์ สวีทส์ ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง โดยมีสิบโทไชยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และมีคณะกรรมการมูลนิธิ นำโดยคุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม รองประธานมูลนิธิ นพ.เจริญ ปฏิภาณเทวา ผศ.พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ คุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ คุณพนิดา เทพกาญจนา คุณจิตรลดา หาญวรวงศ์ชัย เเละผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิให้เกียรติร่วมงานประชุมดังกล่าว โดยมีอาสาสมัครเอเอฟเอสจากจังหวัด ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด เข้าร่วมประชุมจำนวน 46 คน จาก 24 โรงเรียน

ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเอเอฟเอสประเทศไทยกับกลุ่มครูเครือข่ายอาสาสมัครในภาคตะวันออก เพื่อช่วยกันผลักดันและพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นับว่าเป็นแนวทางในการพัฒนาพลเมืองโลกที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ถือว่าเป็นความร่วมมือที่แน่นแฟ้นของเอเอฟเอสและอาสาสมัคร ซึ่งได้รับความสนุกสนานและความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ในนามของมูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย…. ขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านจากใจจริง

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่