การประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย ประจำปี 2566 (AFS National Meeting 2023) ผนึกกำลังเครือข่ายอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย ร่วมขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2566 มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ(เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดงานประชุมอาสาสมัครเครือข่ายเอเอฟเอสในประเทศไทย (AFS National Meeting 2023) นำโดยคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งคณะกรรมการมูลนิธิฯ ประธานเอเอฟเอสเขต ประธานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปภัมถ์ และอาสาสมัครกว่า 200 คนจากโรงเรียนเครือข่ายเอเอฟเอสทั่วประเทศ และศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปภัมถ์ เข้าร่วมในงานนี้ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะเอเอฟเอส ประเทศจีน โดยมาดาม Fu Bo ประธานเอเอฟเอส ประเทศจีน พร้อมด้วย Ms. Jiang Lingyan :National Director of AFS China, Mr. Li Jiaxiang : Board chair of Huanan Peili High School and Suihua Peiyuan High School เข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

 

มูลนิธิฯได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตเเด่อาสาสมัครที่เกษียณอายุราชการในปี 2566 เเละขอแสดงความยินดีกับอาสาสมัครที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ “อาสาสมัครผู้ทรงคุณค่า” และ “อาสาสมัครเอเอฟเอสดีเด่น” ในระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี 2566 อาสาสมัครเอเอฟเอสเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาเยาวชนให้เข้าถึงองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต ควบคู่กับการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 และยังช่วยส่งเสริมให้เยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

การจัดงานในครั้งนี้นับว่าเป็นการผนึกกำลังเครือข่ายอาสาสมัครเอเอฟเอสทั่วประเทศ ให้ได้มีโอกาสร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกสนานมากมาย อาทิ การประกวดชุดเเต่งกายในธีมฮาวาย การเเสดงละคร Skit Show ณ โรงแรม Holiday Inn & Suites Rayong City Centre ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ เเละมิตรภาพของครอบครัวอาสาสมัครเอเอฟเอส