ปก
Events, News

AFS Virtual Training for Trainers (T4T)

Training for Trainers (T4T) Challenge #5: Reflect on digital didactics  กลุ่ม Trainers ของเราทั้ง 12 ท่าน เดินทางมาถึง Module 5: Your own trainings โดยทั้ง 12 ท่าน เลือกหัวข้อที่อาสาสมัครหลาย ๆ ท่านให้ความสนใจ และเป็นเรื่องใกล้ตัวกับทุกท่าน “Intercultural Learning…

88334
Events, News

Training for Trainers (T4T)

โครงการ Training for Trainers (T4T) จัดอบรมโดย Volunteer และ Staff จาก AFS GER ผ่าน Online มีอาสาสมัครเอเอฟเอสจากทุกภูมิภาคที่ผ่านการอบรมการเป็น Trainers จากเอเอฟเอส ประเทศไทย เข้ารับการอบรมครั้งนี้จำนวน 17 คนทั้งนี้อาสาสมัครที่ได้รับการอบรมจะกลับมาเป็น Trainers ที่มีประสบการณ์ และมีความเชียวชาญในการเป็น Trainers ให้กับอาสาสมัครรุ่นใหม่ต่อไป

เตรียมความพร้อมการเปิดรับสมัครรุ่น 61_210519_1
Events, News

การประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอสออนไลน์เรื่องทบทวนการรับสมัครเเละสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 61 (พ.ศ.2565-2566)

“เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เอเอฟเอส ประเทศไทยได้จัดการประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอสทางออนไลน์ผ่าน Zoom เรื่องทบทวนการรับ สมัครเเละสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 61 (พ.ศ.2565-2566) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดรับสมัครออนไลน์ให้กับอาสาสมัครเอเอฟเอสทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 128 คน โดยมีคุณจิรวัฒนา จรูญภัทรพงษ์ ผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวต้อนรับพร้อมชี้แจงสถานการณ์ปัจจุบันของเอเอฟเอส ประเทศไทยและเอเอฟเอสทั่วโลก จากนั้น คุณธนพร จงเจริญศิริ ผอ.ฝ่ายคัดเลือกและส่งเสริมอาสาสมัคร ได้กล่าวถึงการดำเนินงานการคัดเลือกในรุ่นที่ 61…

2
Events, News

การอบรม “AFS Spirit” ออนไลน์ให้กับผู้ช่วยผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต (ด้านครูสอนภาษาจีน)

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เอเอฟเอส ประเทศไทย ได้จัดการฝึกอบรม “AFS Spirit” ออนไลน์ครั้งแรกผ่าน Zoom ให้กับอาสาสมัครใหม่ที่มีตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต (ด้านครูสอนภาษาจีน) ด้วยวัตถุประสงค์ในการขยายการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมการอบรม 64 คน ที่ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ การเดินทางของอาสาสมัคร และเพื่อช่วยเราสนับสนุนเยาวชนในพื้นที่ท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากหัวข้อแนะนำเอเอฟเอส โดยเจ้าหน้าที่เอเอฟเอสแล้ว มีวิทยากรอีก 4 ท่าน ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่มีประสบการณ์ของเรามาช่วยในการอบรมครั้งนี้ในหัวข้อ “Why Volunteer &…

123844256_372091487374045_2883780588302426127_o
Events, News

AFS-VTP CSR 2020

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มครูผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการเอเอฟเอสแลกเปลี่ยนครูฝึกงานในโรงเรียน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (AFS Visiting Teachers Program: AFS-VTP) ได้จัดกิจกรรม AFS -VTP : CSR’ 2020 เติมความสุข แต่งแต้มความฝันให้น้อง โดยการมอบของใช้ และบริจาคทรัพย์ให้กับผู้หญิงและเด็ก ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ (บ้านพักฉุกเฉิน…

IMG_2356
Events

National Meeting 2020

การประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอส ประจำปี 2563 (National Meeting 2020) การประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอส ประจำปี 2563 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ การประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอสประจำปี เป็นการประชุมเพื่อสรุปการดำเนินงานของเอเอฟเอส ประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม เป็นต้นมา โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 250 คน ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการมูลนิธิ, ประธานเอเอฟเอสเขต,…

Events, News

ประมวลภาพสอบข้อเขียนโครงการระยะ 1 ปี รุ่น 60

ประมวลภาพการสอบข้อเขียน โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่น 60 จากทั่วประเทศ  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฏาคม 2563 คลิกเพื่อดูรูป

Video Conference with AFS Volunteers 1
Events

การประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Zoom กับผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต และอาสาสมัครเอเอฟเอส

ครั้งแรกของ AFS ประเทศไทย กับการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Zoom กับผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต และอาสาสมัครเอเอฟเอส เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2563 โดยมีผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตและอาสาสมัครเอเอฟเอสรวม 82 เขตทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม Video Conference ครั้งนี้กว่า 150 คน ในที่ประชุมเราได้มีการแชร์ วีดีโอจาก Mr. Daniel Obst ประธานเอเอฟเอสโลก และมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ คุณจิรวัฒนา จรูญภัทรพงษ์…