วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น. อาสาสมัครจากเอเอฟเอสเขตมุกดาหาร ได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและการดำเนินงาน กับเอเอฟเอสเขต Guaranda ประเทศเอกวาดอร์ โดยมี นายสิงหะ เดชฤทธิ์ รองประธานเอเอฟเอสเขตมุกดาหาร กล่าวทักทายอาสาสมัครจากประเทศเอกวาดอร์ โดยแลกเปลี่ยนในหัวข้อ Local Orientations โดยก่อนการแลกเปลี่ยนในหัวข้อดังกล่าว ทางเอเอฟเอสเขตมุกดาหาร ได้นำเสนอวิถีชีวิตของชาวอีสาน และได้มีการแสดงการรำบายศรี โดยอาสาสมัครภายในเขตเป็นผู้ทำการแสดง ทั้งนี้ บรรยากาศการแลกเปลี่ยนมีความเป็นกันเอง สนุกสนาน และเสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย