วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคาม 2564 เวลา 18.00-20.00 น. เอเอฟเอสเขตอุดรธานี ร่วมกิจกรรม Local Chapter Exchange กับ Stockholm Uppsala จากประเทศสวีเดน ในหัวข้อ “Supporting Our Participants”
เอเอฟเอสเขตอุดรธานี โดยนายอภิเดช เขียวน่าน ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตอุดรธานี นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย และจังหวัดอุดรธานี หลังจากนั้นได้นำเสนอการดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนทั้งนักเรียนไทยที่เดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ และนักเรียนต่างชาติที่มาอยู่ในจังหวัดอุดรธานี หลังจากนั้น Ms. Astrid Bergman – Chapter Coordinator จาก Stockholm Uppsala นำเสนอข้อมูลทั่วไปของประเทศสวีเดน เมือง Stockholm และเมือง Uppsala และตามด้วยการทำงานภายในเขต โดยมี Ms. Lisa Bergström – Vice Chapter Coordinator ให้ข้อมูล

การแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ ทั้งสองเขตต่างได้ทราบถึงความแตกต่างของปัญหาที่เจอแต่ละประเทศ และต่างได้แนะนำการทำงานซึ่งกันและกัน เพื่อไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทภายในเอเอฟเอสเขตของตนเอง ทำให้อาสาสมัครจากทั้งสองประเทศได้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนครั้งนี้เป็นอย่างมาก