Topic : Cultural Deep Dive

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 19.00 -21.00 เอเอฟเอสเขตนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม AFS Chapter Virtual Exchange กับ Campinas Chapter ประเทศบราซิลผ่านระบบออนไลน์ “หัวข้อในการแลกเปลี่ยน คือ Cultural Deep Dive” มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน ทั้งหมด 9 คน Campinas Chapter 5 คน เขตนครราชสีมา จำนวน 4 คน เริ่มเวลา 19.00 น. (เวลาประเทศไทย) เวลา 9.00 น. (เวลาประเทศบราซิล) การแลกเปลี่ยนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สนุกสนาน ได้ความรู้และมุมมองใหม่ อาสาสมัครของบราซิลได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับข้อมูลภาพรวมของประเทศบราซิล ซึ่งเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติ สถานที่ทางธรรมชาติที่แปลกตาและน่าสนใจ สภาพอากาศที่หลากหลาย วัฒนธรรมดนตรี การเต้นรำ การใช้ชีวิตประจำวันของชาวบราซิล การแต่งกาย ในขณะที่เขตนครราชสีมาได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสถานที่ที่น่าสนใจ ศิลปะไทย ภาษา การทักทาย วัฒนธรรมดนตรี และอาหารโคราช อาสาสมัครจากทั้งสองประเทศได้รับความรู้ด้านวัฒนธรรมใหม่ๆ เช่น การเต้น Samba ในงานคาร์นิวัลของบราซิล การแต่งกายประจำวันชาวบราซิลสวมยีนส์ เสื้อเชิ้ต แต่บริเวณชายหาดซึ่งเป็นวัฒนธรรมการพักผ่อนจะสวมบิกินี่ ขาสั้นหรือถอดเสื้อเป็นปกติ คนบราซิลจะอาบน้ำ 1-2 ครั้งเช่นเดียวกับคนไทยเพราะสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส ซึ่งอาสาสมัครไทยได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านการไหว้ การทักทาย และได้เชิญชวนอาสาสมัครบราซิลฝึกไหว้และพูดสวัสดี และซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ชื่อเมืองหลวงของไทย และช้างไทย

การประชุมแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงในเวลา 21.09 น. ขอขอบคุณเอเอฟเอส ประเทศสำหรับโครงการที่ดีมากๆ มีประโยชน์ ได้แลกเปลี่ยนมุมมองที่น่าสนใจกับอาสาสมัครจากประเทศอื่นๆ “Keep up the good project”

กัญจน์วราห์ รัตนะวัชร์
ผู้ประสานงานเอเอฟเอส เขตนครราชสีมา