โลกที่เชื่อมต่อกันด้วยการสื่อสารที่ไร้พรมแดน วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. เอเอฟเอสเขตเชียงใหม่ เอเอฟเอสศูนย์อุปถัมภ์ อาสาสมัคร และนักเรียนเก่า ได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและการดำเนินงาน กับเอเอฟเอสเขต Yogyakatar ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีนางสาวนภลัย  เกลื่อนกระโทก รองประธานเอเอฟเอสเขต เชียงใหม่ กล่าวทักทาย Ms Lativa Elba และคณะอาสาสมัครทางประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้เอเอฟเอสเขต Yogyakatar นำเสนอหัวข้อ Cultural Exchange & Social Media Maintenance  และเอเอฟเอสเขต เชียงใหม่ นำเสนอหัวข้อ Social Network in our Chapter บรรยากาศการประชุมครั้งนี้ เอเอฟเอสทั้งสองเขต ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน และเรียนรู้วิธีการดำเนินงานร่วมกัน รวมทั้งมีโอกาสสร้างเครือข่ายระหว่างกันในโอกาสต่อไป