วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 19.00 น. อาสาสมัครจากเอเอฟเอสเขตบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและการดำเนินงานกับเอเอฟเอสเขต Palembang ประเทศอินโดนีเซีย โดยมี Mr. Arpani ประธานเอเอฟเอสเขต Palembang เป็นประธานในการประชุม การแลกเปลี่ยนครั้งนี้ในหัวข้อ “A day as a volunteer in another country” เอเอฟเอสเขตบุรีรัมย์ นำโดยคุณครูศุภากร ศิวกุล ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต นำเสนอข้อมูลทั่วไปของประเทศไทย ตามด้วยประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการในต่างประเทศของอาสาสมัครภายในเขต และการทำงานด้าน Sending และ Hosting ของเขต ส่วนทาง Palembang Chapter ซึ่งมีเข้าร่วมประชุม 15 คน ได้แก่ ประธานเขต, รองประธานเขต, ผู้ประสานงานเขตด้านต่างๆ รวมถึงนักเรียนเก่า ได้ผลัดเปลี่ยนกันนำเสนอข้อมูลการทำงานของ Palembang Chapter

การแลกเปลี่ยนครั้งนี้เสร็จสิ้นในเวลา 21.30 น. ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที อาสาสมัครทั้งสองเขต (ประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซีย) ได้แลกเปลี่ยนมุมมองการทำงานซึ่งกันและกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และเป็นกันเอง หลังจากนี้อาสาสมัครจากทั้งสองประเทศจะได้นำข้อมูลไปใช้ในการทำงานของเอเอฟเอสเขตต่อไป