ประกาศสถานการณ์

ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

วันที่ 21 กันยายน 2563

เรื่องการเดินทางกลับของนักเรียนในโครงการ ณ ขณะนี้ เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอเรียนแจ้งสถานการณ์ดังนี้

 

นักเรียนเอเอฟเอส รุ่นที่ 58 ภาคพื้นทวีปเหนือ สาธารณรัฐปารากวัย จำนวน 2 คน และภาคพื้นทวีปใต้ รุ่นที่ 59 จำนวน 1 คน เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 โดยเข้ารับการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรค ณ โรงแรมบางกอก พาเลส ประตูน้ำ กรุงเทพฯ และเมื่อครบกำหนดกักตัว 14 วันจะได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับภูมิลำเนาได้ในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563

 

ในโอกาสนี้เอเอฟเอส ประเทศไทย กลุ่มผู้ปกครองและนักเรียนประเทศสาธารณรัฐปารากวัย ขอขอบคุณ กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส และ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนนักเรียนเดินทางกลับประเทศไทย อีกทั้งขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สายการบิน Aerolineas Argentinas ในอาร์เจนตินาและในปารากวัย เจ้าหน้าที่จากกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกับกระทรวงคมนาคม และเจ้าหน้าที่จาก โรงแรมบางกอก พาเลส ประตูน้ำ กรุงเทพฯ และทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ ที่ให้ความดูแลเยาวชนโครงการเอเอฟเอสเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)

วันที่ 21 กันยายน 2563