ประกาศสถานการณ์

ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2563

เรื่องการเดินทางกลับของนักเรียนในโครงการ ณ ขณะนี้ เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอเรียนแจ้งสถานการณ์ดังนี้

กลุ่มนักเรียนเอเอฟเอส รุ่นที่ 58 ภาคพื้นทวีปเหนือ สาธารณรัฐปานามา จำนวน 3 คน ที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติตัวตามระเบียบรัฐบาลในการ State Quarantine ณ โรงแรมเกรซ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ครบกำหนดกักตัว 14 วัน และได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับภูมิลำเนาได้ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 นักเรียนทั้ง 3 คน เดินทางกลับถึงภูมิลำเนาเรียบร้อยแล้วทุกคน นักเรียนทุกคนสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี

ในโอกาสนี้เอเอฟเอส ประเทศไทย กลุ่มผู้ปกครองและนักเรียนประเทศสาธารณรัฐปานามา ขอขอบคุณ กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก Mr. Carlos De Janon กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจำกรุงปานามาซิตี้ ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนนักเรียนเดินทางกลับประเทศไทย และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารจากกองทัพบกและกองทัพเรือ  เจ้าหน้าที่จากกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกับกระทรวงคมนาคม และเจ้าหน้าที่จากโรงแรมเกรซ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ทุกท่านที่ให้ความดูแลเยาวชนโครงการทุกคนในช่วง State Quarantine เป็นอย่างดี นอกจากนี้หน่วยงานราชการภายใต้การดูแลของกระทรวงคมนาคมยังให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทางกลับภูมิลำเนาแก่เยาวชนบางส่วน ซึ่งมีขั้นตอนการดูแลจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเจ้าหน้าที่โรงแรมจนถึงภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

กลุ่มนักเรียนเอเอฟเอส รุ่นที่ 58 ภาคพื้นทวีปเหนือ สาธารณรัฐเปรู จำนวน 5 คน เดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เข้ารับการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรค ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ครบกำหนดการกักตัว 14 วันและได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับภูมิลำเนาได้ในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 นักเรียนทั้ง 5 คน เดินทางกลับถึงภูมิลำเนาเรียบร้อยแล้วทุกคน นักเรียนทุกคนสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี

ในโอกาสนี้เอเอฟเอส ประเทศไทย กลุ่มผู้ปกครองและนักเรียนประเทศสาธารณรัฐปานามา ขอขอบคุณ กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนนักเรียนเดินทางกลับประเทศไทย และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารจากกองทัพบกและกองทัพเรือ  เจ้าหน้าที่จากกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกับกระทรวงคมนาคม และเจ้าหน้าที่จากโรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ทุกท่านที่ให้ความดูแลเยาวชนโครงการทุกคนในช่วง State Quarantine เป็นอย่างดี นอกจากนี้หน่วยงานราชการภายใต้การดูแลของกระทรวงคมนาคมยังให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทางกลับภูมิลำเนาแก่เยาวชนบางส่วน ซึ่งมีขั้นตอนการดูแลจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเจ้าหน้าที่โรงแรมจนถึงภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

กลุ่มนักเรียนเอเอฟเอส รุ่นที่ 58 ภาคพื้นทวีปเหนือ สาธารณรัฐโคลอมเบีย จำนวน 3 คน เดินทางกลับถึงประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 โดยสวัสดิภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้เข้ารับการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรค 14 วัน ตามระเบียบรัฐบาลในการ State Quarantine ณ โรงแรม Divalux Resort and Spa จ.สมุทรปราการ

ในโอกาสนี้เอเอฟเอส ประเทศไทย กลุ่มผู้ปกครองและนักเรียนประเทศสาธารณรัฐโคลอมเบีย ขอขอบคุณ กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงโบโกตา สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงกีโต ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนนักเรียนเดินทางกลับประเทศไทย และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารจากกองทัพบกและกองทัพเรือ  เจ้าหน้าที่จากกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกับกระทรวงคมนาคม และเจ้าหน้าที่จากโรงแรม Divalux Resort and Spa จ.สมุทรปราการ และทุกท่าน ล่วงหน้าไว้ ณ ที่นี้ ที่ให้ความดูแลเยาวชนโครงการเอเอฟเอสเป็นอย่างดี นอกจากนี้หน่วยงานราชการภายใต้การดูแลของกระทรวงคมนาคมยังให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทางกลับภูมิลำเนาแก่เยาวชนบางส่วน ซึ่งมีขั้นตอนการดูแลจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเจ้าหน้าที่โรงแรมจนถึงภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

 

สำหรับประเทศปารากวัย จำนวน 3 คน ที่ยังไม่สามารถเดินทางได้ เอเอฟเอสประเทศไทยยังคงประสานงานกับ เอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ ทุกวิถีทางเพื่อให้นักเรียนเดินทางกลับประเทศไทยได้โดยสวัสดิภาพและเร็วที่สุด ในขณะเดียวกันได้ดำเนินการเรื่องเอกสารต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเดินทางได้ทันทีเมื่อสถานการณ์ในประเทศอุปถัมภ์นั้นอำนวย อีกทั้งสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศ ครอบครัวอุปถัมภ์ อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่เอเอฟเอส ประเทศไทย และเอเอฟเอส ประเทศอุปถัมภ์ ยังคอยติดตามดูแลช่วยเหลือความเป็นอยู่ของนักเรียนทุกคนอย่างสม่ำเสมอ ขณะนี้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงดี

 

ในการนำนักเรียนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย เอเอฟเอส ประเทศไทย ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องของความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน รวมทั้งปฎิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาลทุกประการ

 

 

 

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2563