ประกาศสถานการณ์

ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

วันที่ 8 มิถุนายน 2563

เรื่องการเดินทางกลับของนักเรียนในโครงการ ณ ขณะนี้ เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอเรียนแจ้งสถานการณ์ดังนี้

กลุ่มนักเรียนประเทศอาร์เจนตินา จำนวน 50 คน และประเทศอุรุกวัย จำนวน 2 คน ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติตัวตามระเบียบรัฐบาลในการ State Quarantine ณ โรงแรม Brighton Grand Hotel Pattaya จ.ชลบุรี  ครบตามกำหนด 14 วัน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 และได้เดินทางกลับภูมิลำเนาเรียบร้อยแล้ว

ในโอกาสนี้เอเอฟเอส ประเทศไทย กลุ่มผู้ปกครองและนักเรียนประเทศอาร์เจนตินา และประเทศอุรุกวัย ขอขอบคุณ กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบัวโนสไอเรส ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนนักเรียนเดินทางกลับประเทศไทย และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารจากกองทัพบกและกองทัพเรือ  เจ้าหน้าที่จากกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกับกระทรวงคมนาคม และเจ้าหน้าที่จากโรงแรม Brighton Grand Hotel Pattaya จ.ชลบุรี  ทุกท่านที่ให้ความดูแลเยาวชนโครงการทุกคนในช่วง State Quarantine เป็นอย่างดี นอกจากนี้หน่วยงานราชการภายใต้การดูแลของกระทรวงคมนาคมยังให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทางกลับภูมิลำเนาแก่เยาวชนบางส่วน ซึ่งมีขั้นตอนการดูแลจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเจ้าหน้าที่โรงแรมจนถึงภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

 

สำหรับกลุ่มนักเรียนที่ยังอยู่ ณ ประเทศอุปถัมภ์ จำนวน 19 คน  คือ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ  ประเทศ โคลัมเบีย เปรู เม็กซิโก ปานามา และปารากวัย ซึ่งมีนโยบายปิดประเทศและปิดน่านฟ้าตามที่ได้แจ้งในประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 สำหรับประเทศเม็กซิโก ที่ไม่มีนโยบายปิดพรมแดน แต่มีการลดเส้นทางบินผ่านบางทวีป ขณะนี้ได้เที่ยวบินที่ดีที่สุดในการเดินทางกลับสำหรับนักเรียนทั้ง 5 คนเรียบร้อยแล้ว โดยการประสานงานกันระหว่างเอเอฟเอสประเทศไทย เอเอฟเอส ประเทศอุปถัมภ์ กองลาตินอเมริกา กรมลาตินอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ซึ่งเที่ยวบินจะออกจากประเทศเม็กซิโกวันที่ 8 มิถุนายน 2563 และจะมาถึงประเทศไทยวันที่ 10 มิถุนายน 2563

สำหรับประเทศที่ยังไม่สามารถเดินทางได้นั้น เอเอฟเอสประเทศไทยยังคงประสานงานกับเอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ ทุกวิถีทางเพื่อให้นักเรียนเดินทางกลับประเทศไทยได้โดยสวัสดิภาพและเร็วที่สุด ในขณะเดียวกันได้ดำเนินการเรื่องเอกสารต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเดินทางได้ทันทีเมื่อสถานการณ์ในประเทศอุปถัมภ์นั้นอำนวย อีกทั้งสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศ ครอบครัวอุปถัมภ์ อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่เอเอฟเอส ประเทศไทย และเอเอฟเอส ประเทศอุปถัมภ์ ยังคอยติดตามดูแลช่วยเหลือความเป็นอยู่ของนักเรียนทุกคนอย่างสม่ำเสมอ ขณะนี้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงดี

 

ในการนำนักเรียนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย เอเอฟเอส ประเทศไทย ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องของความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน รวมทั้งปฎิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาลทุกประการ

 

 

 

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)

วันที่ 8 มิถุนายน 2563