ประกาศสถานการณ์

ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

วันที่ 10 มิถุนายน 2563

ตามที่ได้มีประกาศเรื่องรายละเอียดการเดินทางกลับของนักเรียนประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เอเอฟเอส ประเทศไทยขอเรียนให้ทราบความคืบหน้าเพิ่มเติมดังนี้

 

นักเรียนได้เดินทางออกจากประเทศเม็กซิโกเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ด้วยเที่ยวบิน KL686 เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพด้วยเที่ยวบิน KL875 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 12.25 น. ขณะนี้ได้เข้าสู่กระบวนการเฝ้าระวัง (State Quarantine) ตามมาตรการของรัฐบาลเป็นเวลา 14 วัน ที่โรงแรม Brighton Grand Hotel Pattaya จ.ชลบุรี ซึ่งก่อนการเดินทาง เอเอฟเอสประเทศเม็กซิโก ได้นำแพทย์ตรวจร่างกายนักเรียนทุกคน ดำเนินการออกเอกสาร Fit to Fly และได้รับหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ตามมาตรการของรัฐบาลอย่างถูกต้อง

 

การดำเนินการครั้งนี้ เอเอฟเอสประเทศไทย ขอขอบพระคุณหน่วยงานต่างๆ  ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ ที่ให้ความสนับสนุนดำเนินการด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อจะนำนักเรียนไทยกลับสู่ประเทศไทย

 

เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจ

 

 

 

 

 

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)

วันที่ 10 มิถุนายน 2563