291240
Events

ค่ายติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาหลักคิดสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2 II AFSer Junior Camp #2

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดกิจกรรมค่ายติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาหลักคิดสร้างสรรค์ (AFSer Junior Camp) ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมเอเอฟ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 (Global Competence Skill) โดยจะช่วยเสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ผ่านการพัฒนากระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ และทักษะ Soft Skill ให้กับน้อง ๆ…

Hiring _photo editor Internship_20230903
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Photographer & Video Editor Internship

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Position: Photographer & Video Editor Internship Job Description : ถ่ายภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง จัดสถานที่ ฉาก แสง ให้สวยงาม สอดคล้องกับคอนเทนต์ที่นำเสนอ ทั้งในสตูดิโอและนอกสถานที่ มีพื้นฐานการวางกราฟฟิกและตัดต่อและออกแบบงานวิดีโอให้มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ เหมาะสมกับเนื้อหาคอนเทนต์ที่ต้องการนำเสนอ ได้อย่างน่าสนใจ สร้างสรรค์คอนเทนต์ร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ งานอื่น ๆ…

Hiring _online commu Internship_20230903
Job Opportunities, News

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Online Communication Internship

  AFS Intercultural Programs Thailand                                                               Internship : Online Communication Job Description : ประสานงาน ดูแลเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ทำกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ขององค์กร ช่วยส่งเสริมแผนการสื่อสาร หรือหาไอเดียใหม่ ๆ นำเสนอภายในทีม สร้างสรรค์ในการ Create Content งานสื่อประชาสัมพันธ์แบบใหม่ ๆ ทาง Social Media ให้มีความน่าสนใจ รายงานข้อบกพร่อง…

รวม [hosting+session] 1
Events

กิจกรรมค่ายส่งเสริมวัฒนธรรม Enrichment Camp: YPNH22 ณ จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมวัฒนธรรม Enrichment Camp: YPNH22 ระหว่างวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดเชียงใหม่   โดยกิจกรรมในครั้งนี้น้อง ๆ จะได้ท่องเที่ยวและทำกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไปด้วย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข ความสนุกสนาน พร้อมเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของน้อง ๆ ทุกคนจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการอาศัยอยู่ในประเทศไทย ท่องเที่ยวปานช้าง…

DSCF9104
News

เปิดศูนย์ประสานงานเอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯ พระนคร ขยายโอกาสการพัฒนาพลเมืองโลก

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) เปิดศูนย์ประสานงานเอเอฟเอส เขตกรุงเทพฯ พระนคร และประชุมเชิงปฎิบัติการโรงเรียนเครือข่าย ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ภายใต้การทำงานร่วมกับ 23 โรงเรียนเครือข่าย เพื่อสานต่อภารกิจสำคัญในการพัฒนาพลเมืองโลก เพิ่มโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมใหม่ โดยปัจจุบันมูลนิธิเอเอฟเอสมีศูนย์ประสานงานเอเอฟเอสเขตเพื่อการรับสมัครและสอบคัดเลือกทั่วประเทศถึง 81 เขต เอเอฟเอสได้ตระหนักและให้ความสำคัญและได้พัฒนาโครงการต่าง ๆ ตามแนวทางการศึกษา “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจไปแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมหลากหลายโครงการ สำหรับผู้ปกครองและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาทักษะความฉลาดทางวัฒนธรรม ผ่านโครงการต่าง ๆ ของเอเอฟเอส ประเทศไทย

4 ทักษะสำคัญที่นักเรียนแลกเปลี่ยน…ควรจะมี !!
AFS Blog, Articles

4 ทักษะสำคัญที่นักเรียนแลกเปลี่ยน…ควรจะมี !!

มาลองคิดกันว่า…ถ้าเราได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเราจะต้องมีความรู้หรือทักษะอะไรกันบ้างนะ❓ ทักษะทางภาษา น่าจะเป็นทักษะแรก ๆ ที่หลายคนคิดถึง ซึ่งนั้นก็เป็นทักษะด้าน Hard skill ที่สำคัญของการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน เพราะภาษาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสื่อสาร และหากเราไม่สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ นั่นก็คงลำบากน่าดูเลยนะคะ แต่วันนี้…ทักษะที่เอเอฟเอสจะมาชวนน้อง ๆ ที่อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนลองเช็คลิสกันดู นั้นก็คือ ทักษะด้าน Soft skill ว่าควรจะมีอะไรกันบ้าง ลองมาดูกันเลยค่ะ 📌 ทักษะที่ 1 Personal values and skill หรือ ทักษะและค่านิยมส่วนบุคคล…

PPH-24
News

ฉลอง 20 ปี โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา YES Program

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ร่วมกับนักเรียนเก่าเอเอฟเอส ทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 20 ปี โครงการ Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study หรือ YES Program ขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ หอประชุมเอเอฟเอส ประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี โดยมี Ms. Gwendolyn J.…

รูปรวม เอเอฟเอสHosting Team+รร.วัดราชโอรส+รร.สวนกุหลาบธน+คุณแม่Naby+คุณครูมดบุศรินทร์
News

กิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมะ ผู้เข้าร่วมโครงการนานาชาติ

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) และศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดราชโอรส ร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จัดบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมะ ณ วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติจากประเทศอิตาลี จำนวน 2 ราย ได้แก่ Mr. Naby Faye นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และ Ms. Lucia Alessandra Benassi นักเรียนโรงเรียนศึกษานารี โดยมีคุณนพพล องค์ยลธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ…

319700516_554719529535686_8315977740155524598_n
AFS Volunteer, News

AFS VTP Reunion 2022

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ร่วมกับคณะคุณครูอาสาสมัคร โครงการเอเอฟเอสแลกเปลี่ยนวิชาชีพครูฝึกงานในโรงเรียน ณ ต่างประเทศ รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 24 จัดกิจกรรม AFS VTP Reunion 2022 ร่วมทำกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ และสมาคมนายทหารกรมสรรพาวุธ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มจากคณะคุณครูอาสาสมัครกว่า 50 คน ร่วมสร้างสีสัน…