มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดงานครบรอบ 60 ปีมูลนิธิฯ ภายในธีม “Global Citizenship for the Future” โดยมีคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมทั้งคณะกรรมการมูลนิธิฯ เอกอัครราชทูต อาสาสมัคร ครอบครัวอุปถัมถ์ นักเรียนเก่า เจ้่าหน้าที่ และหน่วยงานพันธมิตร เข้าร่วม ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565

ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณเสกข์ ทองสุวรรณ นักเปียโนเจ้าของรางวัลระดับโลก นักเรียนเก่าเอเอฟเอส รุ่นที่ 41 ประเทศรัสเซีย บรรเลงเปียโนสร้างบรรยากาศภายในงาน พร้อมทั้งมีการจัดการแสดงโดย นักเรียนเก่า เอเอฟเอส ประเทศไทย ในหลากหลายรุ่น อาทิ คุณศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ นักเรียนรุ่นที่ 13 ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณธนษิต จตุรภุช นักเรียนเก่ารุ่นที่ 46 ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณวศิน พรพงศา นักเรียนเก่ารุ่นที่ 48 ประเทศสหรัฐอเมริกา และผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ จากประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ อิตาลี และญี่ปุ่น ขึ้นร่วมแสดงบนเวที

ทั้งนี้ ผศ.ดร. วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิฯ ยังได้แสดงวิสัยทัศน์ก้าวใหม่ของมูลนิธิฯ ในการพัฒนาพลเมืองให้มีคุณค่าและมีคุณภาพ ผ่านการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมตลอดชีวิต ซึ่งจะเป็นก้าวที่สำคัญในการพัฒนาพลเมืองของชาติ ให้เป็นพลเมืองของโลกที่มีคุณค่า และมีคุณภาพ อันจะนำมาซึ่งสันติสุขของโลกได้อย่างยั่งยืน ตามภาระกิจของเอเอฟเอส ประเทศไทย

คณะกรรมการและนักเรียนเก่าเอเอฟเอส ประเทศไทย