วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ศูนย์เอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯ ธนบุรี (โรงเรียนศึกษานารี) ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดการประชุมผู้บริหารและผู้ประสานงานโรงเรียนในเครือข่ายศูนย์เอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯ ธนบุรี ณ หอประชุม มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย (AFS Auditorium) โดยมี นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี และประธานศูนย์เอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯ ธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมี ผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิฯ เปิดบ้านให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ในการประชุมผู้บริหารและผู้ประสานงานโรงเรียนเครือข่ายศูนย์เอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯ ธนบุรี ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก ผู้บริหารและคุณครูผู้ประสานงานโรงเรียนเครือข่ายในเขตฯ กว่า 40 โรงเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนให้เกิดประสิทธิภาพที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและสังคมในทุกมิติ ตามพันธกิจของมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ในการพัฒนาพลเมืองไทยให้กลายเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณค่า อีกทั้งยังเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายระหว่างโรงเรียนให้เกิดความแข็งแรง ยั่งยืน พร้อมมุ่งพัฒนาศักยภาพที่จำเป็นให้กับอาสาสมัครภายใต้การดูแลของศูนย์เอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯ ธนบุรี อีกด้วย