เอเอฟเอส ประเทศไทย จัดกิจกรรมค่าย AFS Culture Camp ให้กับน้อง ๆ เอเอฟเอส รุ่นที่ 61 ภาคพื้นทวีปเหนือ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม รวมถึงทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและพัฒนาตนเองในต่างแดน ณ หอประชุมเอเอฟเอส ประเทศไทย (AFS Auditorium) ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2565

บรรยากาศภายในกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน โดยเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้ทำความเข้าใจกับความหลากหลาย เรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอด กล้าเผชิญกับปัญหาและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง ทั้งด้านการสื่อสาร การตัดสินใจ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ และการทำอาหาร เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาคมนักเรียนเก่าเอเอฟเอส ประเทศไทย (TRAFS) และนักเรียนเก่าเอเอฟเอสร่วมสร้างสีสันในกิจกรรมครั้งนี้