มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดกิจกรรมค่ายติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาหลักคิดสร้างสรรค์ (AFSer Junior Camp) ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมเอเอฟเอส ประเทศไทย (AFS Auditorium)

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการพัฒนาตนเอง เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นพลเมืองโลก เรียนรู้ความฉลาดทางวัฒนธรรม (Cultural Quotient: CQ) ในการสร้างความแตกต่างบนพื้นฐานความเข้าใจการใช้ชีวิตอยู่บนสังคมโลกที่มีความแตกต่างมากขึ้น อาทิ อายุ เพศ ภาษา วัฒนธรรม รวมถึงวิถีสังคมที่หลากหลาย อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ค้นหามิตรภาพ และทำความรู้จักกับผู้คนใหม่ ๆ ทั้งเพื่อน ๆ ต่างโรงเรียนทั่วประเทศ อาสาสมัคร และพี่ ๆ นักเรียนเก่าผู้ร่วมกิจกรรม ซึ่งน้อง ๆ จะได้เรียนรู้ทักษะในการรับมือกับความขัดแย้ง ควบคู่กับการรักษาความสัมพันธ์ในสังคมโลกที่กว้างขึ้น เพื่อสร้างความสามารถในการเอาตัวรอดบนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุข และเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพแก่สังคม

เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอขอบคุณในความไว้วางใจของผู้ปกครองทุกท่านที่สนับสนุน และส่งเสริมให้น้อง ๆ ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้อง ๆ จะได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะ ความสามารถผ่านกิจกรรมตลอดทั้ง 2 วันที่ผ่านมา ขอให้น้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความประทับใจที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองในอนาคตและเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมต่อไป