P1000570
Events

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน “จอหงวน รุ่นที่ 2”

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต จัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน “จอหงวน รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน 2566 ณ หอประชุมเอเอฟเอส ประเทศไทย (AFS Auditorium) การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ทั้งภาษาและวัฒนธรรม การสื่อสารทั่วไป การฝึกออกเสียง และเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนที่มีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ผ่านการทำกิจกรรมถักเชือกจีนด้วยตนเอง การปั้นเกี๊ยวกับเพื่อน ๆ ร่วมค่าย…

DSC01583
Events

งานคืนสู่เหย้า เอเอฟเอส (AFS Homecoming 2023)

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานคืนสู่เหย้าเอเอฟเอส (AFS Homecoming 2023) ซึ่งจัดขึ้นในธีม AFS Euphoric Prom Night ณ ห้อง Sapphire 204 – 206 อาคาร Impact Forum ชั้น 2 Impact…

Meet with Participants (55)
Events

ค่ายปฐมนิเทศ (Arrival Orientation Camp) ระยะที่ 1 ประจำปี 2566 (SH23)

เมือวันที่ 20-23 เมษายนที่ผ่านมา เอเอฟเอส ประเทศไทย ได้มีการจัดงานค่ายปฐมนิเทศ Arrival Orientation Camp ระยะที่ 1 ประจำปี 2566 (SH23) ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ท กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดรวมพร้อมกันทั้งสองโครงการ คือโครงการ School Based และ 18+ Programs ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดได้พบปะครอบครัวอุปถัมภ์และคุณครูจากโรงเรียนอุปถัมภ์ (เดินทางกลับสู่ชุมชนพร้อมกับผู้ปกครอง) เป็นทีเรียบร้อย…

291240
Events

ค่ายติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาหลักคิดสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2 II AFSer Junior Camp #2

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดกิจกรรมค่ายติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาหลักคิดสร้างสรรค์ (AFSer Junior Camp) ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมเอเอฟ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 (Global Competence Skill) โดยจะช่วยเสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ผ่านการพัฒนากระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ และทักษะ Soft Skill ให้กับน้อง ๆ…

รวม [hosting+session] 1
Events

กิจกรรมค่ายส่งเสริมวัฒนธรรม Enrichment Camp: YPNH22 ณ จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมวัฒนธรรม Enrichment Camp: YPNH22 ระหว่างวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดเชียงใหม่   โดยกิจกรรมในครั้งนี้น้อง ๆ จะได้ท่องเที่ยวและทำกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไปด้วย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข ความสนุกสนาน พร้อมเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของน้อง ๆ ทุกคนจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการอาศัยอยู่ในประเทศไทย ท่องเที่ยวปานช้าง…

S__88858636
Events

กิจกรรมค่ายศึกษาวัฒนธรรม II Cultural Orientation Camp: COC NH22

เอเอฟเอส ประเทศไทย จัดกิจกรรมค่ายศึกษาวัฒนธรรม (Cultural Orientation Camp: COC) สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ (ภาคพื้นทวีปเหนือ) โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจากอาสาสมัคร ศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ นักเรียนเก่า และวิทยากรพิเศษผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ให้ความอนุเคราะห์มอบความรู้ ทักษะ และเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤศจิกายน 2565…

DSC05980
Events

ค่ายติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาหลักคิดสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1 II AFSer Junior Camp #1

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดกิจกรรมค่ายติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาหลักคิดสร้างสรรค์ (AFSer Junior Camp) ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมเอเอฟเอส ประเทศไทย (AFS Auditorium) ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการพัฒนาตนเอง เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นพลเมืองโลก เรียนรู้ความฉลาดทางวัฒนธรรม (Cultural Quotient: CQ) ในการสร้างความแตกต่างบนพื้นฐานความเข้าใจการใช้ชีวิตอยู่บนสังคมโลกที่มีความแตกต่างมากขึ้น อาทิ อายุ เพศ ภาษา…

Preparation Camp (SH23) (14)
Events

ค่ายเตรียมความพร้อมเยาวชนเอเอฟเอส ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 62 ภาคพื้นทวีปใต้ ll Preparation Camp (SH23)

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ค่ายเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 62 (พ.ศ. 2566-2567) ภาคพื้นทวีปใต้ ระหว่างวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมน้อง ๆ ทุกคนจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ข้อมูลประเทศอุปถัมภ์ และการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิต…

Chinese Camp #1 (1)
Events

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน “จอหงวน”

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ (BLCU) จัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน “จอหงวน” ระหว่างวันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมเอเอฟเอส ประเทศไทย (AFS Auditorium) และ Cultural Trip ณ ชุมชุมตลาดน้อยย่านเจริญกรุง ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ได้กล่าวถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนที่เชื่อมโยงกับวิถีสังคมในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้การปรับตัวและการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดความสำเร็จ…