มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมวัฒนธรรม Enrichment Camp: YPNH22 ระหว่างวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดเชียงใหม่

 

โดยกิจกรรมในครั้งนี้น้อง ๆ จะได้ท่องเที่ยวและทำกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไปด้วย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข ความสนุกสนาน พร้อมเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของน้อง ๆ ทุกคนจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการอาศัยอยู่ในประเทศไทย ท่องเที่ยวปานช้าง ล่องแพร เยี่ยมหมู่บ้านชนเผ่าจำลอง และขึ้นเขาเยี่ยมชมดอยสุเทพเป็นต้น

DAY 1 ออกเดินทางจาก AFS Thailand Office โดยรถบัส ซึ่งแบ่งออกไปเป็นทีม 

DAY 2 เรียนภาษาไทยจากวิทยากรรับเชิญ และพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการอาศัยอยู่ประเทศไทย 

DAY 3 ท่องเที่ยวล่องแพ ขี่ช้าง เยี่ยมชมหมู่บ้านชนเผ่าจำลอง และรับชมการแสดงพื้นเมือง รับประทานอาหารเย็นขันโตก 

DAY 4 เดินทางเยี่ยมชมวัดดอยสุเทพ หมู่บ้านหัตถกรรมร่มบ่อสร้าง สันกำแพง และเดินตลาดกลางคืนท่าแพ 

DAY 5 เดินทางกลับกรุงเทพอย่างสวัสดิภาพ