เมือวันที่ 20-23 เมษายนที่ผ่านมา เอเอฟเอส ประเทศไทย ได้มีการจัดงานค่ายปฐมนิเทศ Arrival Orientation Camp ระยะที่ 1 ประจำปี 2566 (SH23) ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ท กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดรวมพร้อมกันทั้งสองโครงการ คือโครงการ School Based และ 18+ Programs ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดได้พบปะครอบครัวอุปถัมภ์และคุณครูจากโรงเรียนอุปถัมภ์ (เดินทางกลับสู่ชุมชนพร้อมกับผู้ปกครอง) เป็นทีเรียบร้อย

โดยได้มีการจัดกิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมทั้ง 2 โครงการ ทั้งการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ตั้งใจจะมาหาประสบการณ์และร่วมโครงการ แนะนำวิถึชีวิตคนไทยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จัก โดยให้รู้จักทั้งหมด 4 ภูมิภาค และยังรวมไปถึงเรียนภาษาไทยพื้นฐานกับวิทยากรจาก DPU เพื่อพัฒนาทักษาในการสื่อสาร อีกทั้งยังมีกิจกรรมแยกเฉพาะสำหรับโครงการ School Based และ 18+ Programs เพื่อสร้างความเข้าใจและปรับตัวกับการใช้ชีวิตในประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้น

สนใจสมัครเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ https://bit.ly/THAGlobalFamliy