เอเอฟเอส ประเทศไทย จัดกิจกรรมค่ายศึกษาวัฒนธรรม (Cultural Orientation Camp: COC) สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ (ภาคพื้นทวีปเหนือ) โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจากอาสาสมัคร ศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ นักเรียนเก่า และวิทยากรพิเศษผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ให้ความอนุเคราะห์มอบความรู้ ทักษะ และเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

ซึ่งน้อง ๆ นักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ จะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในทักษะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต วิธีการปรับตัวทางด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยในระหว่างการเข้าร่วมโครงการ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์กับอาสาสมัคร และพี่ ๆ นักเรียนเก่า ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข ความสนุกสนาน พร้อมเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของน้อง ๆ ทุกคนจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การทำขนมไทยโบราณ การแกะสลักผักและผลไม้  การแสดงรำไทย การเรียนมวยไทย และการเรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทย